НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА
ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 27 февруари 2009 г. в пленарната зала на Община Варна се състоя Общо събрание на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ).  Участваха 136 членове на Съюза и радетели на подводното плаване в България. На събранието присъстваха председателят на Общинския съвет на Община Варна Борислав Гуцанов, председателят на Общинския съвет на СОСЗР о.з. контраадмирал Константин Богданов, известни варненски биснесмени и представители на медиите.
Скъпи гости бяха поканените от Управителния съвет почетни членове на СПРБ: председателят на Севастополската секция на СПРБ контраадмиралът от запаса Ничик Юрий Михайлович и капитан 1 ранг от запаса Кружков Виталий Вениаминович, участвали в предаването през 1972 г. на две подводни лодки пр. 633 от СССР на България. Сърдечни поздравления към общото събрание бяха поднесени от Борислав Гуцанов и контраадмирал Ничик, който връчи подаръци за бъдещия музей на подводното плаване във Варна. Подводничарски песни изпълни почетният член на СПРБ, бивш съветски подводничар и настоящ
руски журналист и писател Александър Викторов.
Отчетена беше дейността на Съюза за отчетния период от 15 март 2008 г. от председателя на Управителния съвет капитан 1 ранг от резерва Станко Станков и от председателя на Контролния съвет капитан 1 ранг от резерва Николай Йорданов. Приета беше План-програма за дейността на Съюза през 2009 г. Бяха взети решения за отбелязване на 55-та годишнина от създаването на дивизиона подводни лодки в България. Беше приета декларация в подкрепа и за пълно оневиняване на българския граничар Михаил Пенчев Цонков. Общото събрание на СПРБ изказва своята дълбока благодарност на членовете на Съюза за активното им участие в подготовката и провеждането на Общото събрание, а така също на ръководството на Община Варна за оказаното съдействие за успешното провеждане на мероприятието.
На 1 март група подводничари посетиха нос Калиакра и поставиха цветя пред паметната плоча на Св. адмирал Фьодор Фьодорович Ушаков.
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА
ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В рубриката „Документи” за м. март на сайта на „Морски вестник” можете да се запознаете с декларацията на СПРБ в подкрепа и за пълно оневиняване на българския граничар Михаил Пенчев Цонков, както и с плана за работа на организацията през 2009 г.


март 2009 г.
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::