НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”:
ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА И НАУЧНА СЕСИЯ
Студентският съвет на ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” с подкрепата на ръководството и научно- преподавателския състав на училището организира ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА И НАУЧНА СЕСИЯ за курсанти и студенти, която ще се проведе на 26 март 2009 г. по осем тематични направления:
- Военни науки и национална сигурност
- Корабоводене и експлоатация на водния транспорт
- Електроника, компютърни системи и информационни технологии
- Енергетични уредби за транспортни средства
- Електротехника и автоматика
- Технология на машиностроенето и на кораборемонта
- Механика
- Обществени науки
В сесията са поканени за участие курсанти и студенти от НВУ “Васил Левски”, студенти от университетите в гр. Варна, Бургаски свободен университет, Химико-технологичния институт в гр. Бургас, Шуменския университет “Константин Преславски”, Русенски университет “Ангел Кънчев” и от други висши училища в страната.
Доклади в научната сесия ще представят и тримата чуждестранни участници от Морския университет в гр. Констанца, Румъния водени от г-жа Кристина Нистор.
Сесията ще бъде открита в 9.45 часа на 26 март в училището, след което ще продължи работата по секции. След завършване на научната сесия по факултети ще се проведе Ден на специалността. За отличените са предвидени награди.
МВ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::