НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ВМС`2008:
РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА БОЙНА ГОТОВНОСТ
С предимство се осигуряваха плаванията на корабите от декларираните сили и участието в международни учения
Акцентът на подготовката на съединенията и частите на ВМС през 2008 г. беше поставен върху ефективното функциониране на системата за военна сигурност и отбрана в контекста на политиката, провеждана от НАТО и ЕС, развитие на отбранителните способности на флота, поддържане на постоянна бойна и мобилизационна готовност. За тази цел бяха отработени самостоятелно и съвместно с другите видове въоръжени сили, ведомства и организации планираните задачи при разрешаване на кризи от невоенен характер, борбата с асиметричните заплахи, осигуряването на морските комуникации, борбата с подводници, с минното оръжие, с подводни диверсионни сили и средства и диверсионни разузнавателни групи, ликвидиране на последствията от крупни промишлени аварии и възстановяване на боеспособността на силите.
В рамките на утвърдените лимити от гориво–смазочни материали, бойни припаси и финансови средства за 2008 г. с предимство се осигуряваха потребностите за подготовката на корабите от декларираните сили и определените за участие в международни учения, операции и мисии. ВМС участваха успешно в редица международни мисии, операции и в национални  учения. Резултатите, постигнати в тези дейности показват, че командирите и щабовете са положили сериозни усилия за поддържане на бойната и мобилизационна готовност в условията на значителни материални и финансови затруднения.
Оперативно-тактическата подготовка на офицерите през 2008 г. беше насочена към отработване на задачите на ВМС при участие на силите в операции в отговор на криза и операции по контрол на морските пространства. Отработени бяха въпросите по прилагане на модела за оперативно планиране на НАТО и осъществяване на взаимодействие с други държавни институции, представители на местната власт и неправителствени организации.
Подготовката на щабовете беше насочена към повишаване на ефективността в работата им като орган за планиране и организиране на действията и за управление на силите на море в сложна оперативна и тактическа обстановка. Подготовката на съединенията, частите и подразделенията във ВМС се провеждаше в съответствие с утвърдените планове, осигурените ресурси и достигнато ниво на подготовка. Положиха се необходимите усилия за отработване и сдаване на  планираните единични и съвместни задачи и бойни упражнения към тях. С предимство се осигуряваха плаванията на корабите от декларираните сили и участието в международни учения. Връх на оперативно-тактическата подготовка на ВМС за 2008 г. беше провеждането на военноморското учение с международно участие „Бриз/Certex`08”. То потвърди способността на щабния елемент да планира, подготвя и ръководи многонационални съвместни оперативни сили и да взаимодейства с гражданските организации и ведомства.
Бойната подготовка във ВМС беше насочена към придобиване на трайни знания, умения и навици за бойното използване, безаварийната експлоатация и борбата за живучест на корабите, въоръжението и техниката. По време на тактическото учение „Галатея-2008” от борда на корветата “Бодри” бяха проведени успешно два ракетни пуска с ПЗРК „Игла-1Э”. През м. септември на лагер-сбор на зенитния полигон „Шабла” стрелците от ВМС изпълниха 15 пуска с ПЗРК ”Стрела-2М” с добри и отлични оценки. В бреговите постове за радиотехническо наблюдение и бойните информационни постове беше усвоена новата организация на функциониране на системата за наблюдение на ВМС и продължава да се усвоява новата материална част от поетапното реализиране на системата “Екран”.
Участието на корабите в проведените тактически учения показаха добрата предварителна подготовка в базови условия. Въпреки ограничения брой излизания на море, добрата теоретична подготовка и практически умения на личния състав допринесоха за това да не бъдат допуснати предпоставки за аварии с материалната част през годината.
През 2008 г. формирование от състава на Военноморска база Варна оказа помощ на населението, попаднало в бедствено положение поради тежки зимни условия в община Суворово (селата Дръндар, Просечен и Чернево) и в местността „Крушките”  на 4 и 6 януари. В периода 27-29 септември сили и средства от ВМС участваха в операция по търсене и спасяване на оцелели от екипажа на кораба “Толстой”, която по своите мащаби е най-голямата, провеждана през последните години. В нея бяха включени осем кораба и катери от двете военноморски бази. Над 400 военнослужещи бяха ангажирани пряко в издирвателната дейност и в действията на брега. За периода на провеждане на операцията силите и средствата на ВМС си сътрудничеха успешно с ИА “Морска администрация” и Главна дирекция “Гранична полиция”, обследваха райони от SAR-зоната на България с обща площ над 1600 кв. мили и демонстрираха добро взаимодействие с другите участници в операцията.
През годината международната дейност на флота бе отново много активна. Командващият на ВМС взе участие в:
- Международното военноморско изложение DIMDEX в Доха, Катар, 16-20 март;
- Официално посещение Турция, 1-04 април;
- Срещата на командващите на ВМС на Черноморските държави в Партенит, Украйна, 21-22 май;
- Годишната среща на командващите на ВМС на страните членки на НАТО “MARCOMET 2008” в Тулон, Франция, 25-28 май;
- Церемонията за смяна на командващия на Южното
„Дръзки” се завърна с отлични постижения в операцията “Active Endeavour” в Средиземно море, в учението на алианса “Noble Midas 08” и с потвърдена окончателна сертификация от ВМС на НАТО.
„Смели” ни представи достойно в поредната активация на “BLACKSEAFOR”.
Членовете на сертификационната комисия от ВМС на НАТО се снимаха за спомен с част от командния състав.
Командващият ВМС вицеадмирал Минко Кавалджиев връчи военноморския флаг и гюйса на командира на фрегатата „Верни” капитан ІІ ранг Галин Манев.
Силите за специални операции на ВМС демонстрираха готовност за действия при сложни тактически условия.
И в оперативно-тактическите учения, и в операциите по търсене и спасяване на море флотските соколи от вертолетната авиобаза „Чайка” доказаха, че флотът винаги може да разчита на тях.
военноморско компонентно командване на НАТО в Неапол, Италия, 3-5 юни;
- Церемонията по смяна командването на BLACKSEAFOR в Севастопол, Украйна, 4-5 август;
- Симпозиум „Морска мощ” във Венеция, Италия, 14-17 октомври;
- Изложението “Euronaval 2008” в Тулон, Франция, 27-31 октомври.
През 2008 г. комитетът на командващите ВМС на европейските държави (CHENS) бе председателстван от командващия на ВМС на България, като годишната среща на командващите се проведе във Варна на 8 и 9 май. Заместник-командващият ВМС контраадмирал Симеон Цеков взе участие в церемонията по вдигане на българския флаг на фрегата „Горди”, Военноморска база Зеебрюге, Кралство Белгия, 21-22 август.  Непосредствено след това в същата белгийска база започна усвояването от български екипажи на фрегатата „Верни” и на минния ловец „Цибър”.
На официални посещения в Щаба на ВМС бяха:
- националните военни представители от Обединеното командване по операциите на НАТО, 23 април;
- генералния инспектор на Бундесвера - генерал Волфганг Шнайдерхан, 27-28 август;
- адмирал сър Марк Станхоуп - командващ на флота на Великобритания и Северна Ирландия и командващ на Военноморското компонентно командване на НАТО в Нортууд (CCMAR Northwood), 4-5 септември;
- вицеадмирал Жан Тандоне - командващ на Средиземноморския флот и морски префект на Средиземноморието за Франция, 13-14 ноември;
- командващият Шести американски флот вицеадмирал Брус Клингън, 17-18 ноември.
През 2008 г., 16 чуждестранни военни кораба проведоха рутинни и официални  посещения в български пристанища. В допълнение, 10 кораба от Румъния, Турция, Гърция, Франция и Постоянните групи на НАТО посетиха пристанище Бургас по време на участието си в националното военноморско учение „Бриз`08”.
Тези посещения дават възможност за задълбочаване на добрите отношения със съюзниците и запознаване с правилата и процедурите на работа в различните ВМС.
През 2008 г. продължи сътрудничеството на командването на ВМС и на поделенията от ВМС с областните администрации и кметовете от крайморските области и общини, с Българската православна църква и регионалните организации на военно-родолюбивите съюзи при честването на празници и годишнини. Проведените военни ритуали намериха широк отзвук сред обществеността чрез медиите. Дейността на ВМС през годината допринесе за активното присъствие на военния флот в общо 882 публикации и 663 снимки. Офицерът от Военноморска база Варна капитан-лейтенант Данаил Тодоров беше удостоен със званието „Офицер на 2009 г.” Отличилите се през учебната година 34 офицери, 21 старшини, 8 матроси и 3 граждански лица от ВМС бяха наградени от вицеадмирал Кавалджиев.

Само факти:
Флотът в мисии, операции и учения

Професионализмът, демонстриран от българските военни моряци през 2008 г. премина през фарватерите на много изпитания в национален и в международен план. Те се представиха достойно:
- в операцията на НАТО “Active Endeavour” в Средиземно море с фрегатата „Дръзки” от 11 октомври до 10 ноември 2008 г.;
- в националното военноморско учение с международно участие „Бриз/Certex 08” и сертификацията на фрегата „Дръзки” на второ национално ниво;
- в учението на НАТО “Noble Midas 08” и сертификацията на фрегатата „Дръзки” на второ НАТО-ниво;
- в активациите на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море “BLACKSEAFOR” с фрегатата “Смели”: във второто развръщане на седмата активация от 2 до 23 април 2008 г. и  в първото развръщане на осмата  активация от 3 до 28 август 2008 г.;
- в съвместните учения на силите за специални операции на ВМС на България и Румъния от 21 до 25 юли 2008 г.;
- в четвъртото българо-румънско противоминно учение (MCM Livex) „Невидима заплаха 2008” от 12 до 16 май 2008 г.;
- в учения на НАТО „Passex” в Черно море с кораби от ВМС на НАТО посещаващи България;
- в тактическите учения на Военноморска база Варна „Галатея-2008“ и на Военноморска база Бургас „Атия-2008“;
- в осигуряване на зенитно-ракетните стрелби на зенитен полигон „Шабла” през                 м. септември 2008 г. и провеждането на бойни стрелби с противозенитен ракетен комплекс (ПЗРК) „Стрела-2М”;
- в провеждане на компютърно подпомагано командно-щабно учение в НВУК “Чаралица” за повишаване на оперативните способности от 24 до 28 ноември 2008 г.
Атанас Панайотов
Снимки архив на автора

:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::