НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
Тематичен брой на сп. „Проблеми на изкуството”
БАЛЧИК ПРЕЗ ХХ ВЕК И ПРЕДИ ТОВА
Най-авторитетното академично научно списание в областта на изкуствознанието у нас - ”Проблеми на изкуството”, посвещава  предстоящия си специален брой на многопластовото културно наследство на  Балчик. Тематичното съдържание на броя  не само доказва интереса на учените към феномена Балчик, но показва и задълбочен разрез на акцентите  на неговата съвременна културна проблематика, изразена в скритите диалози между античност и съвремие, европеизация и съвременен архитектурен облик, между Двореца и града, собствено художественото му галерийно богатство и съвременния авангардизъм, видени през погледа на българската наука.
Тематичният брой, посветен на Белия град, е продължение на започналата полезна съвместна работа с галерията и общината, която през последните две години се изрази в извършената експертна оценка на художествения фонд на галерията в Балчик и в подготовката и откриването на новата й постоянна експозиция. Заедно с положените усилия за научно осмисляне на богатата колекция, съдържаща творби на едни от най-личните български художници, както и на чуждестранни автори, работили преди средата на ХХ век, учените от водещата специализирана научноизследователска институция у нас - Институтът за изкуствознание при БАН (наскоро отбелязал своя 60-годишен юбилей),  подадоха ръка и за диалог с местното управление в името на
по-пълното използване на този немалък ресурс за развитие.
Целта на подготвеният за издаване тематичен брой не се изчерпва само с остойностяване на научните резултати от първата експертна оценка на галериен фонд у нас, нито само с желаната гласност за приложената методика за дигитализация на художествени фондове и за пионерската роля на Института за изкуствознание. Целта му е по-широка - чрез акцентираната проблематика на ХХ век, учените да покажат палитрата на съвременната градска художествена култура, в която естествено са вградени и пластовете на историко-художественото наследство, а също така да формират един съвременен поглед в местното общество и професионалните среди, който да позволи извеждането на културната проблематика на по-преден план в регионалните мащаби на обществения живот
За автори на статиите са привлечени както водещи наши изкуствоведи и специалисти - сред които  проф. д.и. Чавдар Попов, ст.н.с. д-р Милена Георгиева, ст.н.с. д-р Виолета Василчина, ст.н.с. д-р Николай Бошев, д-р Стефан Пейков и  др., така и сътрудници от местните културни институти- Историческия музей и Балчишката художествена галерия. Тематичният брой е подкрепен от община Балчик в лицето на кмета Николай Ангелов и от доц. Маруся Любчева - член на Европейския парламент. По инициатива на българския евродепутат, тематичния брой ще бъде представен в Брюксел.
МВ
Със съдържанието на бр. 4 на сп. “Проблеми на изкуството” можете да се запознаете в рубриката „Документи” за м. март 2009 г. на сайта на „Морски вестник”


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::