НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ВЕСТИ
ООН: РИБОЛОВЪТ Е ПО-ОПАСЕН ОТ ВЪГЛЕДОБИВА. До този извод е стигнало изследването, проведено по поръчка на Организацията по прехраната и селското стопанство при ООН. На риболовните кораби броят на нещастните случаи, травми и смърт е много по-голям, отколкото при работа в кариерите за строителни материали, дърводобива и въгледобива. На риболовните шхуни годишно загиват хиляди хора. Риболовният отрасъл оказва сериозно въздействие и върху околната среда – увеличава глобалното затопляне на климата, замърсява морето и сладководните водоеми. Освен това все повече се изостря и проблемът с незаконния улов и превишаването на разрешените квоти за улов на различните видове риба. Като най-проблемни райони се очертават Североизточният Атлантик, западната част на Индийския океан и северозападът на Тихия океан.
ERIKA III ПРЕДВИЖДА ЗАТВОР ЗА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ. Комитетът по транспорта при Парламента на Европа явно е  решил да предприеме най-строги мерки срещу всеки, който често, умишлено или поради небрежност причини замърсяване на морската среда. Углавно наказание заплашва всички – класификационните дружества, корабособствениците и най-вече моряците, ако се докаже тяхната вина или съпричастие за причинен разлив, независимо  от неговия размер и последвали щети. Пакетът Erika III, подготвен от Комитета по транспорта, трябва до тази пролет да бъде внесен за утвърждаване в Европарламента, след което ще бъде съгласуван със Съвета на министрите на ЕС. По този повод представител на Европарламента заяви, че достатъчно са се церемонили със замърсителите. Животът е показал, че те от глобите не се плашат и са необходими много по-сурови мерки.
МЕЖДУНАРОДНА ВОЕННА БАЗА ЗА БОРБА С ПИРАТСТВОТО В БАБЕЛМАНДЕБСКИЯ ПРОТОК (между Червено море и Аденския залив) ще създадат Франция, Йемен и Джибути. Трите страни са се договорили по принцип да създадат пристанище в Перим – остров в протока, което да служи като база за морски операции срещу пиратите в Аденския залив. Освен това Йемен  e изразил желание да организира на своя територия Регионален център за борба с пиратството и възнамерява да разреши на чуждестранни военни кораби да преследват пиратите в неговите териториални води.
МВ


Риболовът е опасна дейност, но това не пречи на рибарите да именуват корабите си с най-екзотични имена. Този кораб например носи името „Че Гевара”.
Ловът на раци в океана е не по-малко опасен от риболова.
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::