НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКА МОНЕТА НА ОДЕСОС
В американския Аукцион-каталог Classical Numismatic Group от 8 януари 2008 г. под № 430 е публикувана една изключително рядка монета на Одесос. Тя принадлежи на римския принцепс Октавиан Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. след Хр.). Въпреки нейната рядкост не можем да я провъзгласим за уникална, защото в един суплементум (приложение) към каталога Roman Provincial coins от далечната 1801 г. е публикувано изображение на такава одесоска монета.
Върху лицевата страна на монетата е представена портретна глава на първия едноличен владетел на Рим,


основател на римската империя. На опакото виждаме пластично извит рог на изобилието, препълнен с плодове. Той е обграден от лавров венец и от двете му страни в три реда е изписано името на града:
Буквите са изписани неловко и последните се губят извът периферията на монетното ядро.
Типът „рог на изобилието в лавров венец” е обичаен за Одесос точно през І век пр. Хр. Съвършено естествено от автономните монети той е бил възприет и, когато одесосци секат, макар и малобройна, емисия с образа на Октавиан Август. През ІІІ - І в. пр. Хр. градската управа твърде често прави поклони пред близки скитски владетели и сече монети, за да удовлетвори по-скоро техните властнически амбиции, отколкото за запълване на празнини в монетното обращение. Отсичането на бронзови монети с портрета на Август обаче не се отнасят до владетел на близкия хинтерланд. През десетилетията, когато е отсечена новопубликуваната монета в близкия Томис (Констанца) е живеел забележителният поет Овидий Назон, заточен от господаря на Рим в периферията на новата империя.
В Черноморските области е действал любимецът на Август, отличният моряк и „адмирал” Агрипа. Той бил нещо като „второ аз”  (alter ego) на притворния владетел, който държал да го наричат „първи сенатор” (princes), поставяйки името си на първо място в списъка на сенатската колегия. Но Август само имитирал възраждане на старите републикански традиции и по този начин прикривал амбициите си на едноличен владетел. Тази ситуация е подробно описана от стария съветски историк Н. А. Машкин, който по време на сталинизма издава обемната си монография „Принципат Августа” и  казва цялата истина за двуличието на Октавиан Август. Този Езоповски приом обаче трудно прокарва паралел между режима на принципата и режима на „бащата на народите”. Такова успоредяване е вложено в подтекстта, защото авторът е рискувал Сибир, ако в прав текст говори за Август и Сталин. Все пак подобни исторически разработки дълги години облажаваха интелектите на тези, които не обичаха установения от сталинистите режим.
Изключително рядката бронзова монета на Август, сечена в черноморския Одесос със своята конкретност и изобразителна сила ни пренася в преходната епоха, когато след продължителни кризи републиканският Рим поема курс към осъществяването на една столетна империя, която ще обхване почти целия Средиземноморски свят и част от Азия, за да се разпростре от Атлантика до бреговете на Индийския океан.
Проф. ИВАН КАРАЙОТОВ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::