НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
По повод на:
НАЧАЛОТО НА ПОДГОТОВКАТА НА
КОРАБОВОДИТЕЛИ У НАС

Воден от желанието да подпомогне всяко начинание, свързано с утвърждаването и развитието на българските морски традиции, „Морски вестник” (бр. 3 от т.г.) и неговото електронно издание публикуваха съобщението на инициативния комитет за честване на 90-годишнината на специалността „Корабоводене” у нас. Във връзка с некоректното цитиране от комитета на моя публикация от 1999 г. по този въпрос, съм принуден да направя следното уточнение:
В изданието „Пътят към мостика” (Варна, 1999, ВВМУ, с. 26-27), посветено на 80-та годишнина на специалността „Корабоводене”, публикувах твърдението си, че има основания да не се приема 1919 г. за „началото на организирана подготовка на корабоводители в България”. Цитирах спомени на контраадмирал Ив. Вариклечков, че е завършил курса за морски офицери 1913-1914 г. Въпреки това, организаторите на тазгодишното честване посочват и моята статия като аргумент именно 1919 г. да бъде приета като такова начало.
Десет години след цитираната публикация разполагам с достатъчно аргументи да подкрепя своето първоначално твърдение. В служебния списък на контраадмирал Сава Стефанов е посочено, че той е „назначен да следва открития офицерски курс при Флота от 28 ноември 1905 г. до 2 март 1906 г.” На 12


Факсимиле от учебната програма за „първи теоретически период” на курса от 1914-1915 г.
март 1906 г. със заповед по Флота е обявено, че той е „издържал екзамен в курса”. След това е назначен за адютант на Дунавската флотилия, „като до заемане на длъжността е прикомандирован на писмени занятия”. На 18 март 1907 г. със заповед по Флота е обявено, че той е „издържал екзамен по предметите, предвидени в § 2 от Проекто-положението за попълване на Флота с морски офицери с обща бележка 10.85” (при 12-бална система). За да затвърди усвоените знания по морските дисциплини, е изпратен на шестмесечно плаване с кораби на френската компания „Месажери Маритим” до Япония и Австралия.
Посочените данни дават основание да се твърди, че началото на подготовката на корабоводители е доста по-рано от 1919 г. Допълнително основание за това се съдържа в свидетелството за „пълно и завършено висше специално морско образование” от 29 февруари 1920 г., в което е уточнено, че цитираният курс е по „пълната програма на Руския морски корпус в Петерсбург” (факсимиле от документа е поместено на с. 7 в бр. 4 на МВ от т.г.). Предметите, по които Сава Стефанов е държал изпити, и които имат непосредствена връзка със специалността корабоводене са: международно морско право, навигация (мореплаване, девиация, лоция), астрономия, морска практика, география (океанография, метеорология, морска география), теория на кораба и корабостроене, морска администрация, хидрография и морска снимка, сигнализация и международни правила за избягване стълкновенията между корабите. Отделно, военноморската подготовка включва предметите: морска война (тактика, отбрана на бреговете, стратегия, военноморска история), минно-торпедно дело и морска артилерия.
Визираният курс за подготовка на корабоводители все още не е достатъчно изследван и все още не се знаят достатъчно подробности за учебните програми, за преподавателите, методиката на подготовка и самоподготовка. Но за следващия курс за подготовка на корабоводители, занятията по който започват на 17 февруари 1914 г. и завършват на 1 март 1915 г. (заповед по Флота от 11 февруари 1914 г.), се знае всичко: учебната програма, хорариума, преподавателите, мястото за провеждане на теоретичните и практическите занятия, времетраенето и корабът, на който се провежда практическото плаване, изпитната комисия. Това е курсът, който завършват двама бъдещи адмирали и командващи Флота: Иван Вариклечков и Асен Тошев. Със заповед по Флота от 1920 г., както и Сава Стефанов, те също получават свидетелството за „пълно и завършено висше специално морско образование”.
Така че, уважаеми организатори, коригирайте си „пеленга” поне с пет години по-рано, защото бъдещите изследвания може да наложат още една корекция!
АТАНАС ПАНАЙОТОВ
доктор по история:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::