НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ДОКЛАД НА ЮНКТАД ЗА ФЛОТА
Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) публикува обзор за световния търговски морски флот през 2008 г. (Review of Maritime Transport 2008 – RMT). В него се отбелязва, че през 2007 г. са превозени над 8 млрд. тона товари, което е исторически рекорд за световната морска търговия. Над 80 % от всички суровини и товари се превозват по море. В началото на 2008 г. световният флот се е увеличил със 7,2 % и е достигнал сумарен дедуейт от 1,2 млрд. тона. Танкерният тонаж е нараснал с 6,5 %, бълкерният – с 6,4 %. Тези два сектора в началото на 2008 г. са имали 71,5 % от общия тонаж на флота. Към същия период средната възраст на флота е паднала на 11,8 години, като най-млад е бил контейнерният флот – 9 години.
Към май 2008 г. контейнерният флот е имал вместимост 13,3 млн. ТЕU. 54 контейнеровоза са имали вместимост 9000 ТЕU и повече. Те са оперирани от пет компании – СMA CGМ (Франция), COSCO и CSCL (Китай), Maersk (Дания) и MSC (Швейцария). Пристанищата са обработили 485 млн. ТЕU, което е ръст от 11,7 %. На китайските портове се падат 28,4 % от световния контейнерооборот.
МВ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::