НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
БАНГЛАДЕШ ЗАКРИВА ПЛОЩАДКИ ЗА СКРАП
Върховният съд на Бангладеш постанови да бъдат закрити всички площадки за нарязване на плавателни съдове, ако те не отговарят на изискванията на природозащитните органи и нямат официално разрешение от тях за работа. В Читагонг, където има 36 такива площадки, нито една не притежава въпросния сертификат.
Върховният съд наложи забрана и върху приемането за нарязване на съдове, включени от Грийнпийс в списъка на “мръсните”. Всички плавателни съдове, които ще бъдат нарязвани за скрап, трябва да бъдат подложени предварително на очистване от вредни, отровни и опасни материали като азбест, тежки метали или остатъци от гориво-смазочни материали.
В разфасоването на съдове в Бангладеш са ангажирани около 250 000 души. Условията, при които те са поставени да работят, отдавна са обект на критика от страна на екологичните организации и световните медии. Закриването на режищата ще нанесе силен удар по световното корабоплаване – Бангладеш е лидер както в закупуването на съдове за скрап, така и по цените, които плаща за тях. А обемите на площадките в други държави са недостатъчни да поемат и сегашния дял на Бангладеш. Очакват се и протести от фирмите в Бангладеш, които се занимават с тази дейност.
МВ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::