НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”:
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ
Сесията се организира ежегодно от курсантския и студентски съвет на ВВМУ с подкрепата на управлението на училището. Посветена е на 26 март – ежегодно честван от Научно-техническите съюзи (НТС) в България и във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” като Ден на благодарността, в който се изразява благодарността към първостроителите на флотската алма матер, които наред със създаването на първото техническо училище в България, поставиха и основите на Българското техническо общество - първообраз на сегашните НТС, които през миналата година честваха 100-годишния си юбилей.
На 26 март т. г. се проведе Ден на специалността и научна сесия за курсанти и студенти във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” – Варна, по осем тематични направления: военни науки и национална сигурност; корабоводене и експлоатация на водния транспорт; електроника, компютърни системи и информационни технологии; енергетични уредби за транспортни средства; електротехника и автоматика; технология на машиностроенето и на кораборемонта; механика; обществени науки.
В сесията взеха участие 60 курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, които изнесоха 40 доклада и 9 участници от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” с 9 доклада. Доклади в научната сесия представиха и 17 чуждестранни участници от Морския университет в гр. Констанца, Румъния, с 12 доклада, водени от проф. Флорин Йорданоая.
Сесията беше открита с кратко слово на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг Димитър Ангелов, след което пленарен доклад на тема „Иновации и технологично развитие” изнесе академик Васил Сгурев – председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Гости на откриването на сесията бяха Свилен Крайчев - зам.- кмет на Община Варна по транспорта; професор Иван Ячев и проф. Михаил Серафимов – зам.-председатели на Федерацията на НТС в България; доцент Димитър Русев - председател на управителния съвет на Териториалната организация (ТО) на НТС – Варна; ветерани на НТС от Варна; преподаватели и научни работници от висшите училища и научните институти от Варна.
С приключване на тържествената част продължи работата по секции. След това в зала “Вапцаров” се проведе викторина с научно-приложен характер между отбори на факултетите. Журито определи за победител във викторината отборът на факултет  “Навигационен”. Наградите бяха осигурени от ТО на НТС Варна.
МВ
Снимки Велка Просеникова


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::