НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
БНАПД ПОДКРЕПЯ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА
ПОДВОДНИТЕ СПОРТОВЕ

Във Фестивалния и конгресен център – Варна, се състоя годишното отчетно събрание на Българската национална асоциация по подводна дейност (БНАПД). Форумът бе открит от председателя на БНАПД Илия Раев, а отчетният доклад бе изнесен от заместник-председателя Илия Кръстев. Според него отчетният период е белязан с две значими събития: финализирането на дискусията, свързана с издаването на Наредба за реда за извършване на водолазната дейност и отбелязването на 50-та годишнина на организираната леководолазна дейност в България. След станалите разисквания събранието се обедини около идеята БНАПД да подкрепи морално идеята за възраждането на подводните спортове у нас.
Отчетния доклад можете да прочетете в рубриката „Документи” за м. март т. г.
МВ
Снимки МВ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::