НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 
Представяме ви:
КОРВЕТАТА „БОДРИ”
Корветата „Бодри” е първият от двата кораба проект 1241.2 (клас „ПАУК” съгласно класификацията на НАТО), закупени от Русия за нуждите на ВМС на Република България. Корабът е построен през 1983 г., клас „малък противолодъчен кораб”. Пристига от Севастопол на 16.08.1989 г., като официално българският военноморски флаг е вдигнат на 25.08.1989 г., след като е подписан акт за приемане на кораба. Със заповед № 0116/22.08.1989 г. на командващия на ВМФ, корабът е зачислен в състава на Първи отделен дивизион противолодъчни кораби. Със заповед № 081/14.08.1990 г. на министъра на отбраната на кораба е класифициран като противолодъчен кораб „Бодри”, което по-късно със заповед  № 0042/14.10.1992 г. на министъра на отбраната е променено на корвета „Бодри”. Кръщаването на кораба е извършено на 16.01.1992 г.
Корабът е в състава на Първи дивизион патрулни кораби от Военноморска база Варна. 
Предназначението на кораба е поиск (търсене), следене и унищожаване на подводници. Задачите, които могат да бъдат изпълнявани са: провеждане на противоподводна, противовъздушна и противокорабна отбрана; изпълнение на патрулни задачи за поддържане на благоприятен оперативен режим; участие в операции по контрол на корабоплаването с цел предотвратяване контрабандата на оръжие, хора и наркотици; участие в хуманитарни и ембаргови операции, както и участие в операции по търсене и спасяване.
Корабът традиционно участва в националното учение на ВМС на Република България „Бриз”, международното учение на Република Турция „Черноморско сътрудничество”, международното учение „Кооператив партнър” както и в активацията на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море „Блексийфор”. През 1998 г. корабът напуска пределите на Черно море и участва в международното учение „Йолкос” на Република Гърция. По време на ученията са посетени следните страни: Република Гърция, Република Турция, Република Украйна, Руската федерация, Република Румъния. Участвал е в двустранни учения с бившия флагман на Шести американски флот „Ла Сал”, с френски, немски, холандски, белгийски, испански, гръцки, италиански, турски, грузински, украински, румънски, руски и американски военни кораби.

Тактико-технически данни:
Водоизместване: 528 т
Дължина: 57 м
Ширина: 11 м
Газене: 3,5 м
Скорост: 34 възла
Екипаж: 53 души
Автономност: 10 дни
Мореходност: 7 (5) бала

Въоръжение:
1х1х76,2 мм артилерийска установка АК-176
1х6х30 мм артилерийска установка АК-630 М
2х16х82 мм установка ПК-16 за пасивни смущения
ПЗРК „ИГЛА-1Э”
4х1х400 мм торпедни апарати, въоръжени с 4 броя самонасочващи се електрически торпеда СЭТ-40 УЭ
2х5х253 мм реактивни бомбометни установки 1200 М
12 броя дълбоководни бомби ББ-1

CORVETTE “BODRY”
Corvette “Bodry”, the first one of the two ships project 1241.2 (or “PAUK” Class according to the NATO classification), was bought from Russia for the needs of the Bulgarian Navy. The ship was built in 1983, classified as “small anti-submarine ship”. She arrived from Sevastopol on 16.08.1989 and the Bulgarian Navy flag was officially raised on 25.08.1989 after signing the contract for the assignment of the ship. On behalf of order № 0116/22.08.1989 of the Commander in Chief of the Bulgarian Navy the ship was commissioned in First Separate Squadron Anti-submarine Ships. On behalf of order № 081/14.08.1990 of the Minister of Defense the ship is classified as Anti-submarine ship “Bodry”, which was changed later to corvette “Bodry”. The naming of the ship was conducted on 16.01.1992. The ship is now commissioned in First Squadron Patrol Ships of Naval Base Varna.
The ship’s tasks are searching, tracking and engagement of submarines. Additional tasks that the ship can perform are: providing Anti-aircraft, Anti-submarine and Anti-ship defense; patrolling tasks; participating in operations for shipping control; taking anti-smuggling and drug traffic measures; humanitarian and embargo operations and search-and-rescue operations.
The ship is traditional participant in the national exercise of the Bulgarian Navy “Breeze”, the international exercise of Turkey “Black Sea Partnership”, the international exercise “Cooperative partner” as well as in the activation of the Black Sea Naval Co-operation Task Group “BLACKSEAFOR”. In 1998 the ship left the borders of the Black Sea and took part in the international exercise “Yolkos” in Greece. By the time of the exercises the ship has visited the following countries: Greece, Turkey, Ukraine, Russia and Romania. The ship took part in exercise with the ex-flagship of the Sixth US Fleet “La Salle” together with French, German, Dutch, Belgian, Spanish, Greek, Italian, Turkish, Georgian, Ukrainian, Romanian, Russian and US warships.

Ship Characteristics
Displacement: 528 t
Length: 57 m
Beam: 11 m
Draught: 3,5 m
Speed: 34 kn
Complement: 53
Endurance: 10 days
Sea State: 7 (5)

Armament
1x1x76.2mm multipurpose gun ”AK-176”
1x6x30mm close-in weapon system ”AK-630M”
2х16х82 decoy launcher ”PK-16”
SAM “IGLA-1E”
4x1x400 mm torpedo launching tubes, armed with 4 homing electrical torpedoes “SET-40UE”
2х5х253 mm antisubmarine rocket launcher “RBU-1200M”
12 depth charges “BB-1”