НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 
Дискусионно:
ЗА МОРСКА БЪЛГАРИЯ
Историята: 127 години морско образование на най-високо ниво по международните морски стандарти. 117 години воден транспорт с уникална структура от международно признат морски и речен флот, повече от сто години корабостроене и успешно участие във широкия спектър на предлагане на международни и вътрешни транспортни услуги и завиден кадрови потенциал. Работещи предприятия във всички сфери на  морската индустрия.
Настоящето: Срив в развитието, довел до значително намаляване на участието и качеството в международните морски и речни превози и реализираната продукция на корабостроенето. Маргиналност в политиката на управляващите на все още съществуващите морски стопански структури. Отказ на държавното управление да развива морската индустрия и да подкрепя частната инициатива в нея. Липса на национално ориентирана стратегия поради некомпетентност и неразбиране от страна на политически отговорните лица през последните 20 години. Късно съзряване на морския интелектуален потенциал от частната инициатива и професионалните сдружения за обединяване на усилията за възраждане и отстояване на позициите на България като морска страна.
Резолюция за миналото:  “Миналото принадлежи на историците и прокурорите!”
Бъдещето: Успешно проведена Национална доктрина, за да може България да се интегрира в морската политика и стратегия на ЕС и да заеме достойното си  място в световното корабоплаване и корабостроене!
Насока за работа: Бъдещето принадлежи на патриотите, представители на най-предприемчивите професионалисти от всички сфери на морската индустрия с неотложната подкрепа от национално отговорните политически сили с адекватно законодателство, стимулиращо всяка една стъпка към три размерното развитие! Да се освободим от тясно партийните интереси в името на преуспяваща Морска България!
Конкретни цели и задачи от първа необходимост в корабоплаването, корабостроенето и  кораборемонта:

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЕРКИ
1. Промяна в КТК
1.1. Корабоплаването по море и река да се разглеждат като отделни и специфични области като дейност.
1.2.  Да се въведат клаузи, които да определят права и отговорности на Българската морска камара в генерирането на правила, определящи морската политика на парламента и правителството и контрол на структурите и  правната сфера в морската индустрия, както и участието ? в разглеждането на стратегическите и текущите въпроси в правителството и Народното събрание.
1.3. Да се въведат клаузи, облекчаващи и стимулиращи регистрирането на чуждестранен тонаж под български флаг без дискриминация и снижаването на международните стандарти на безопасност. В този смисъл да се облекчат изискванията за:
1.3.1. Правото за вдигане на български флаг да имат само български корабособственици и
1.3.2. Екипажите на корабите под Български флаг да се формират от български и граждани на ЕС. Да остане като задължение само капитанът и главния механик да са български граждани. Да отпадне искането на разрешение от министъра на транспорта назначаването на екипаж от трети страни.
1.4. Да се въведе клауза определяща откриването на отделен регистър за вписване на корабите под български флаг от международно плаване като се създадат задължителни критерии за това вписване, но в никой случай да не се вменява разрешителен режим от правителствени длъжностни лица, за да се избегне субективността, корупцията и компромис със критериите за безопасност и качество.

2. ЗДДС и ППЗДДС
2.1. Към досегашните облекчения да се въведе нулева ставка на ДДС за възнаграждението при корабното менажиране, въведено като дейност на територията на страната в КТК. Мениджърското възнаграждение трябва да се третира като част от навлото при транспортните услуги.

3. ЗКПО
3.1. Въвеждане на нулева ставка на данъка на печалбата от дейността на фирми, предлагащи международни морски и речни транспортни услуги с кораби вписани в международния регистър на корабите под български флаг.

4. Закона за подоходно облагане на физическите лица:
4.1. Да се въведе нулев данък върху дохода на моряците, плаващи под български и чужди флагове за период на работа на кораб от международно плаване над 6 месеца.
4.2. Да се премахне демотивиращото и дискриминиращо заплащане на дневни задгранични пари във валута. Тази форма на заплащане на българските кораби, останала от порочното трудово законодателство в миналото, не стимулира работника да работи според правилата на компаниите и не дава възможност на работодателя да използва работната заплата като инструмент за стимул на работника на борда. Фиксираната ставка на задграничните дневни се възприема като командировъчни пари, които се дължат за отсъствие от страната, а те представляват преобладаващата част от възнаграждението на българските кораби в момента. Това ще доведе и да възможност работника да се осигурява върху реалните си доходи и да получава адекватна за труда си пенсия и здравни услуги.

5. Банкови лихви върху кредитите.
5.1.1. След вземане на правителствени мерки банките, работещи на територията на страната да предоставят кредити с годишна лихва не повече от 4 процента, което е искане и като антикризисна политика от страна на българския бизнес.

6. Създаване на правителствен гаранционен фонд при кредитиране на
6.1. Покупка на нови кораби, които ще плават под български флаг и ще се управляват от български фирми.
6.2. Строителство на нови кораби в българските корабостроителници за български корабособственици.
6.3. Кораборемонт на кораби под български флаг и управлявани от български фирми в български кораборемонтни предприятия.

7. Обнародване на закон за браншовите организации.
8. Обнародване на закон за БМК.
9. При преразглеждането на договора за “Южен поток” правителството да договори паритет с Русия за превозите Новоросийск-Бургас, или те да се извършват от смесена компания. Правителството да преговаря с „Лукойл” за възраждане на танкерното корабоплаване като предложи преференциални условия с цел  поевтиняването на превозите и горивата.

Смятам детайлната разработка да се повери на специалисти, излъчени от браншовите организации и БМК и одобрени от Комисията по транспорта на Народното събрание.
Не съм подходил към дълбоки обяснения на предложенията предвид краткото време и възможността това да се обсъди на общото събиране с колегите от Бургас и Русе.

Моля за забележки, предложения и допълнения към горното.
С уважение,
К.д.п. МЛАДЕН МИХАЙЛОВ

Бележка на редакцията: „Морски вестник” е готов да даде място за публикациите, участващи в дискусията. Единственото изискване към публикациите и авторите е те да не са анонимни.