НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 
МОРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЧВА ПРОВЕРКИ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА СЕЗОНЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков разпореди вчера, 9 септември 2009 г., на Изпълнителна агенция „Морска администрация” щателни проверки на техническото състояние и безопасността на плавателните съдове за сезонен превоз на пътници, които са вписани в регистъра на корабите на Република България. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-министър Камен Кичев, а срокът за представяне на доклада е 5 октомври т. г.
В началото на всеки летен сезон териториалните дирекции на „Морска администрация” в Бургас и Варна извършват регистрация на плавателните съдове за сезонен превоз на пътници, затова бройката им варира ежегодно.
За сезон 2009 г. на територията на Бургас и областта са регистрирани 94 такъв вид съдове. Средната им възраст е 8 - 10 години.
Сред проверките, които дирекция „Морска администрация” (ДМА) Бургас прави, са за разположението на кейове (без документи за експлоатационната им годност), ползвани от яхти и малки кораби. През настоящия летен сезон са извършени извънредни проверки в Слънчев бряг. Проверявани са множество джет-ски бази по южното Черноморие и са издадени предписания за носене на спасителни жилетки и за инструктаж преди тръгване.
За сезон 2009 г. на територията на Варна и областта са регистрирани 56 плавателни съдове за сезонен превоз на пътници със средна възраст 10 години. В този период дирекция „Морска администрация” (ДМА) Варна е извършила 23 извънредни проверки на лодки, в гр. Балчик - 14, а на река Камчия - 5. По време на проверките не са се наблюдавали условия за съставяне на акт за административно нарушение.
Изпълнителна агенция „Морска администрация” поддържа единен регистър на всички български кораби и лодки. Плавателните съдове за сезонен превоз на пътници са част от общия регистър. ИА „МА” не поддържа отделен списък за този вид съдове. В случай, че бъде поискана информация от „Морска администрация”, тя се заплаща предварително и се подава писмено. Регистърът е разделен на две части – на големите и на малките кораби. Отграничителният белег за морските кораби е техният бруто тонаж. Регистрацията на всички плавателни съдове, които извършват стопанска дейност, е задължителна.
Техническите изисквания към отделните видове морски и речни кораби, прегледите, на които те се подлагат и документите, които им се издават, са регламентирани с приложимите международни конвенции, по които Република България е страна.
Изпълнителна агенция „Морска администрация” има компетенции по отношение на регистрацията и проверката на техническото състояние на плавателни съдове по море и по р. Дунав. Заради липсата на териториална компетентност от страна на ИА ”МА” контролът върху плавателните съдови по реки и язовири е задача на собствениците на всеки един язовир, както и на съответните общини.
МВ
Снимки Атанас ПанайотовВъзстановената паметна плоча
Увеселително корабче от Созопол. На преден план се виждат спасителните средства за пътниците.
Sveta Anna също е сред плавателните съдове за сезонен превоз на пътници. На снимката: корабът разхожда туристи пред брега на Слънчев бряг.
Част от флотилията плавателни съдове за сезонен превоз на пътници в пристанището на Несебър.