НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 
МИНИСТЪР ЦВЕТКОВ СМЕНИ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
Одит установи сериозни нарушения
Одитен доклад на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията констатира, че досегашното ръководство на Пристанище Бургас ЕАД със своите действия или бездействия е довело порта до тежко икономическо състояние. В тази връзка, министър Александър Цветков освободи от длъжност изпълнителния директор Аргир Бояджиев и Съвета на директорите на пристанище Бургас. Назначени са нови членове: Руслан Петков, Веселин Краев и Кръстан Золумов. Вчера на своето първо заседание те избраха Руслан Петков за изпълнителен директор. Той работи в порта от 1984 г. От 2001 г. до септември 2009 г. е директор „Експлоатация” в Пристанище Бургас. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията възложи да се подготвят спешни антикризисни мерки и план за стабилизация на дружеството. МТИТС ще изпрати одитния доклад на прокуратурата.
Вътрешният одит е установил, че не са сключвани договори за избор на изпълнител по реда на Закона на обществените поръчки. Допуснато е разделянето наПрез последните няколко години Пристанище Бургас се пълнеше с кораби само по време на международните учения, домакин на които бе Военноморска база Бургас.
обществена поръчка, за да бъде заобиколен законът. По отношение на извършените ремонти вътрешният одит прави следните констатации: 38 % от договорите са сключени с фирмата МАНТЕКС ЕООД, гр. Левски за 2007 г., а от 2008 г. - с РОСИИМПЕКС - гр. Левски, като фактурите са издадени от едно и също лице - Върбан Маринов, с идентично графично оформяне и са написани с идентичен почерк, което дава основание за изразяване на одиторско мнение за свързаност при поне две от фирмите, изпълняващи договори за ремонтни дейности по програмата.
Друг извод на одита е, че приемо-предавателните протоколи за извършените ремонти за 2007 г. на обща стойност 1 170 424 лева не са подписани от членовете на комисията, представляваща Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДП „ПИ”) и от представителя на изпълнителя по съответния договор. Това дава основание на проверяващия да се усъмни в съдържанието на протоколите. Той е установил, че ДП „ПИ” не е издало фактура на стойност 1 272 201 лв, както и че в част от досиетата са приложени фактури за материали на името на получател, различен от изпълнителя.
Отчетените загуби до момента са в размер на над 17 млн. лева. Собственият капитал е намалял до 1 567 000 лв, достигайки едва 28 % от размера на Регистрирания капитал. Резервите на Пристанище Бургас ЕАД са напълно изчерпани. Оборотният капитал на дружеството е отрицателна величина - пасивите му надвишават размера на неговите текущи активи с 1 985 000 лв.
Все още не е приключила процедурата по получаване на разрешително от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за пускане в експлоатация и нормална работа на терминал 2А. От май 2006 г. до момента той е в режим на проби, които по закон са 72-часови.
Съгласно подзаемно споразумение за обслужване на заем за проект „Разширение на пристанище Бургас”, подписано на 29.12.2008 г. Министерството на транспорта плаща 1 601 722 лева за сметка на Пристанище Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
MB
Снимка МВ