НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА „СОЛВЕЙ СОДИ” ЗА ПЕРИОДА
2011-2013 Г.

Вчера, 30.11.2010, областният управител на Варна Данчо Симеонов се срещна с изпълнителните директори на „Солвей Соди” Ерик Вандер Ворст и Иван Бочуков. Инициативата за срещата бе на г-н Симеонов във връзка с изготвянето на областната стратегия за развитие на Варненска област до 2013 г. Областният управител запозна ръководството на „Солвей Соди” с посещението си в Украйна и с евентуалните възможности за инвестиции в содов завод в Крим.
Г-н Вандер Ворст на свой ред представи инвестиционната програма на „Солвей Соди”, свързана с повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на девненския содов завод.
През 2010 г. в условията на глобална икономическа криза и негативен икономически контекст „Солвей Соди” финализира сериозна инвестиционна програма от 300 милиона лева, свързана с повишаването на производствения капацитет до 1,5 милиона тона калцинирана сода годишно и изграждането на нов котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ „Девен” – филиал на „Солвей Соди”. Заводът продължава да работи на пълен капацитет и изнася своята продукция в целия свят, включително в Китай, Индонезия и Аржентина, като на световния пазар се сблъсква с изключително силна конкуренция.
„За 2011 г. предвиждаме инвестиции за 26 милиона лева в модернизиране на оборудването в содовия завод, в „Провадсол” и в сгурошламоотвал „Падина”, каза г-н Вандер Ворст. „През 2012 г. инвестициите ще бъдат за 52 милиона лева, включващи изграждането на нов дестилатор. През 2013 г. смятаме да инвестираме 160 милиона лева в ТЕЦ „Девен” с цел привеждане на централата в съответствие с Европейската директива 2001/80 за големи горивни инсталации, като се има предвид, че крайният срок по тази Директива е 2016 г.”
За реализирането на своята инвестиционна програма „Солвей Соди” се нуждае от данъчна стабилност по отношение на акцизите върху твърдите горива и от точна визия за разпределението на квотите на парникови газове. Тези въпроси са били разисквани по време на срещата на българския премиер Бойко Борисов с белгийския му колега Ив Льотерм, като г-н Борисов се е ангажирал да съдейства за разрешаването им.
МВ
Областният управител на Варна Данчо Симеонов.
Снимка МВ