НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 In memoriam:
НАПУСНА НИ КАНГАСЕЙРОТО
На 18 януари т. г. в София след продължително боледуване на 83 години почина видният корабостроител, приятелят на „Морски вестник” инж. Георги Николов Георгиев – Кангасейрото. Неговият житейски и професионален път е белязан от звездни мигове и тежки разочарования, от трайни творчески постижения и съдбоносни обрати.
Той е първият българин, завършил корабостроително инженерство в Съветския съюз (1952 г.). Непосредствено след това започва работа в българо-съветското корабостроително дружество КОРБСО във Варна и през следващите няколко години преминава през всички основни ръководни длъжности в най-голямата българска   корабостроителница (днес „Булярд – Корабостроителна индустрия” ЕАД) -  началник-участък, началник-цех, главен инженер и директор. По това време става инициатор за осъществяването на реконструкцията, модернизацията и разширението на  варненския корабостроителен завод. Ръководената от него Главна дирекция на корабостроителната и кораборемонтна индустрия (1962 – 1965 г.)  дава тласък на широкомащабно развитие на корабостроенето, кораборемонта и морското стопанство в
Инж. Георги Георгиев
България.  За осигуряването на кадри за тази индустрия с негово съдействие по онова време във Варна се откриват Техникум по корабостроене, Средно професионално училище по корабостроене и Машинно-електротехнически институт с Корабостроителен факултет със специалности корабостроене и корабни машини и механизми, основан е Научно-изследователски  и проектно-конструкторски институт по корабостроене (НИПКИК).
Инж. Г. Н. Георгиев е един от основателите на „Секция № 4 - Корабостроене” към Съвета за икономическа взаимопомощ и 9 години неин постоянен член (1956 - 1965 г.), пет години е главен секретар на Научно-техническите съюзи в България (1965 - 1970 г.).
През периода 1970-1975 г. е генерален директор на Държавното стопанско обединение „Корабостроене”. По това време под негово ръководство е извършена реконструкция и модернизация на най-големия корабостроителен завод в страната, внедрени са най-прогресивни технологии за строеж на кораби, осъществен е бърз преход от строителство на 10 000-тонни кораби към серийно производство на 25 000- и 38 000-тонни кораби, построен е корпусът на челния 100 000-тонен танкер.
Автор е на редица статии по корабостроителни въпроси и няколко книги, между които особено ценни за морската историография са мемоарите му „За българското корабостроене с любов” (2002 г.) издадени от ИК „Морски свят”.
За изключителните му заслуги за развитието на българското корабостроене и българското морско дело и за превръщането на Варна в център на корабостроителната индустрия в България Общинският съвет на Варна през август 2007 г. го удостои със званието „почетен гражданин на Варна”.
През последните 10 години тежка болест прикова инж. Г. Н. Георгиев на легло. Въпреки това запази силното си чувство за хумор и с невероятна енергия и безгранична всеотдайност следеше процесите в българското корабостроене, болееше за кризата в него и ратуваше за съхраняването и развитието на постиженията му. До последните си дни работеше над ръкописа на второто издание на мемоарите си. Искрено уважаван или остро критикуван, той оставя трайна диря в развитието на българското морско стопанство през втората половина на ХХ в.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!