НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Представяме ви:
НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
Досегашният заместник-началник по учебната и научна част капитан I ранг професор д. в. н. Боян Кирилов Медникаров поема управлението на флотската алма матер

За първи път в своята 130-годишна история Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” ще бъде ръководено от професор. Досегашният заместник-началник по учебната и научна част капитан I ранг професор д. в. н. Боян Кирилов Медникаров поема управлението на флотската алма матер. Предишният началник капитан І ранг Димитър Ангелов бе повишен в по-горно звание комодор и назначен за началник на Военната академия (ВА) „Г. С. Раковски”.Това назначение е също първо в историята на тази институция, която досега не е ръководена от морски офицер.
Капитан I ранг проф. д. в. н. Боян Медникаров е потомствен морски офицер. Той е роден на 8 октомври 1961 г. във Варна, в семейството на капитан І ранг доц. д-р Кирил Медникаров – дългогодишен преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Завършва Морското училище през 1984 г. като магистър по специалността „Корабоводене за ВМС” и като първенец на випуска. През първите 10 години от своята кариера е офицер в Бригадата леки сили в Созопол, където преминава по основните стъпала на командирското израстване: командир на бойна част, помощник-командир и командир на кораб, командир на тактическа група кораби, началник на щаба на дивизион кораби.
През периода 1994 – 1995 г. е старши помощник-началник по ударните сили на Оперативния отдел в Щаба на ВМС във Варна. След това в продължение на три години е заместник-началник на катедра „Оперативно-тактическа” на Центъра за следдипломна квалификация при ВВМУ. От 1998 до 1999 г. е главен асистент в катедра „Военноморско изкуство и военна интеграция” на факултет „Командно-щабен” на ВВМУ.
От м. януари до м. август 2000 г. е директор на департамент „Командно-щабен” на ВВМУ, а от м. септември до м. декември 2000 - доцент в катедра „ВМС” на Военната академия „Г. С. Раковски”. От м. януари до м. септември 2001 г. е началник на катедра „ВМС” на ВА „Г. С. Раковски”. През следващите два месеца е доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения на ВМС” във ВВМУ, а
от м. ноември 2001 г. до сега е заместник-началник на ВВМУ по учебната и научната част.
Капитан I ранг професор д. в. н. Боян Кирилов Медникаров
Мъжете в моряшката фамилия Медникарови през 2008 г. (отляво на дясно): дългогодишният преподавател във ВВМУ капитан I ранг от резерва доц. д-р Кирил Медникаров, Кирил Медникаров – младши, първенец на специалност „Корабоводене” на Випуск 122 (2008 г.) и капитан I ранг доц. д-р Боян Медникаров - заместник-началник на училището по учебната и научната част. Снимка МВ

През 1992 г. Боян Медникаров завършва Военноморска академия „Адмирал Кузнецов” в Санкт-Петербург, Русия, със златен медал и с магистърска степен по „Организация и управление на оперативно-тактическите звена във ВМС”. През 2006 г. завършва като първенец на випуска на ВА „Г. С. Раковски” и като магистър по “Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”.
Новият началник на ВВМУ защитава последователно четири научни степени и звания: през 1999 г. - доктор по научната специалност „Организация и управление на въоръжените сили”; през 2000 г. - доцент по същата научна специалност; през 2008 г. - доктор на науките по научната специалност „Военнополитически аспекти на сигурността”; през 2009 г.: професор по същата научна специалност.
Проф. Медникаров е активен общественик и деятел в редица органи за академично самоуправление, научи съвети, колегии и други организации.
От 2000 г. е член на Съюза на учените - клон Варна, а от 2001 г. е председател на редакционната колегия на „Научни трудове” на ВВМУ. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание „Морска мисъл”. От 2005 г. е член на научния съвет на Института по морско право и логистика към Варненския свободен университет. От 2005 до 2008 г. е член на Специализирания научен съвет по военните науки (СНС). От 2007 г. е член на AFCEA (The Armed Forces Communications and Electronics Association) - Варна. От 2008 г. е член на Научния съвет на Института по хидро- и аеродинамика към БАН. От тогава е и член на редакционната колегия на „Journal of Marine Technology and Environment” - Морски университет, Констанца, Румъния. През периода 2008 - 2009 г. е заместник-председател на СНС по военните науки. През 2009 г. заема нови четири позиции: член на Президиума на Висшата атестационна комисия; член на редакционната колегия на „Maritime Transport & Navigation Journal” - Морски университет, Констанца, Румъния; председател на Съюза на учените - клон Варна; член на Управителния съвет на Съюза на учените в България.
Преподавателската и научната дейност на проф. Медникаров се разпростира и в други университети, институти и квалификационни институции. Той е гост-професор във ВА „Г. С. Раковски”, хоноруван професор във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” (Юридически факултет), гост-професор в Морския университет, Констанца, Румъния, инструктор в Центъра за морска квалификационна дейност „Одисей”, Дубай, ОАЕ, асоцииран професор в Център по мениджмънт на сигурността и отбраната към Института по паралелна обработка на информацията на БАН. Участвал е в над 90 национални и международни научни конгреси, конференции, сесии и др. Публикационната му дейност включва над 190 статии и доклади, две монографии, седем учебника и едно изобретение. Участва в четири международни и в 12 национални проекта, като ръководи пет от тях, а на други два е заместник-ръководител. Досега е ръководил петима докторанти, от които четирима вече успешно са направили защити пред СНС по военните науки.
Проф. Медникаров е носител на наградата „Варна” за наука за 2008 г. в областта на обществените науки и член на колектив - носител на награда „Варна” за наука за 2009 г. в областта на техническите науки. Той е семеен, с две деца.
„Морски вестник” от сърце поздравява новия началник на ВВМУ и му желае успех и на това поприще!
МВ