НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 СПОКОЙНО МОРЯЦИ - ВОЙНА НЯМА ДА ИМА!
„Определени кръгове” кипят от неприязън, защо някой си „комодор”, началник на Военната академия, бил обърнал академичния съвет в свой съвещателен орган! Господин Неврокопски с възмущение е написал в „отбранката” (вестника за войската и народа): „По този начин  е обезмислена дейността и решенията на този основен законов орган за управление дейността на вуза и му е присвоена обидната роля на регистратор на подготвените от година административни безумия и разправа с академичния състав на един от най-стойностите със своите постижения ВУЗ от  военнообразователната ни система”. Ама къде бяхте преди 15 години, когато се приемаше „актът” за привеждане на академията в съответствие с новата законова уредба? Много добре го е написал Краснодар(чо) - обезмислена, демек, без мисъл, макар че сигурно е могъл да каже и „обезсмислена”, има ли смисъл да има академичен съвет?
Преди време домораслите дисиденти („ние”) продънихме света да тръбим, че така висше образование не се прави, че казарменият подход е добър само в извънредни ситуации, каквито не виждахме да назряват. Но кой ти пуска кьоравото - в академията, например, грееха цели две генералски длъжности, няколко „заместници” с х-у-у-у-бави заплатки, отдели, отделения, съвети, сектори, звена, факултети во главе с полковници, да дойде войната и да види какво има да я направим! И сега, видите ли, настъпила страшна криза, защото Министърът налагал волята си за стратегическото развитие на АЛМА МАТЕР. Ами човекът ви отваря очите, защо вие от „съвета” не сте го изпреварили с модернизация? Ясно е, че акцентът днес е поставен върху батальонните бойни групи, а за тях трябват преподаватели, които са в час, нищо че не са
Генерал-лейтенант о.р. Аню Ангелов, понастоящем военен министър.
Капитан І ранг Янчо Бакалов
професори. И много ви е лесно да изкарате виновен „комодорът”, ама да прочетете какво пише в правилниците не ви е лесно.
Не бойте се, моряци, война няма да има! Дори и да има - голямото началство (всички завършили „един от най-стойностите със своите постижения ВУЗ от  военнообразователната ни система”, както е написал Краснодар Н.), докато разбере, та да вземе мерки - и вече са ни превзели отвсякъде. А после победителите трябва да ни хранят, да ни обличат, да ни лекуват, да ни носят вода - че ние това и в мирно време сме го нямали!

P.S.
Преди десетина години съм внасял в този „съвет” проект за решение, безусловно изгоден за развитието на академията - мъчихме се, няколко ненормалници-моряци, да й дадем „излаз на море”, за своя сметка. Съставът му тогава беше от 45 човека, всички като един се вторачиха в интереса си и не дадоха думичка да се издума против него. Имаше едно изключение - генерал Ангелов, който обаче вече се беше запътил към изхода. На 90-годишнината на ВУЗ-а имах честта да поздравя присъстващите в големия салон с „осъществения излаз на море” (все „за наша сметка”) и всички, нито лук яли, ни мирисали, ми ръкопляскаха екзалтирано.
Янчо Бакалов, капитан І ранг о. р., бивш началник на катедра „Военноморски сили” във Военна академия „Г. С. Раковски”, във времето, когато за първи път беше получена акредитация на академична специалност за слушатели от ВМС от Националната агенция за оценяване и акредитация.