НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 НИЕ, БАРОМЕТРИТЕ
Още един глас срещу цензуратурата

О, колко много славеи!
Млъкнете, славеи!
Проклети, славеи!
Константин Павлов, “Славеите пеят”, 1957 г.

Тези дни един от традиционните черноморски барометри - Георги Коновски - публикува две статии, заглавията на които събрани в едно, звучат така: „Пак ли... цензура!!!” Статиите обсъждаха, по-точно критикуваха иначе, звучащите добре международни споразумения - ACTA (Counterfeiting Trade Agreement - „Tърговско споразумение за борба с фалшифицирането”), SOPA (Stop Online Piracy Act - „спиране на онлайн пиратството“) и PIPA (Protect Intellectual Property Act - „защита на интелектуалната собственост“). „Барометрите” на Българската
България е на 79-то място в света по свобода на словото... Защото най-често българските зрители, слушатели и читатели остават безсловесни като риби в аквариума на родната цензура.
асоциация на софтуерните компании, както и други интернет организации и доставчици, също протестираха, казвайки, че „актовите” текстове не решават проблемите със защита на авторското право и интелектуалната собственост. Да контролираш в интернет пространството свободата на потока на мнения и интелектуална продукция е нарушение на човешките права за обмен на информация.
Днес в повечето  - или всички - национални български медии, с изключение на електронните издания, действа диктатурата на цензурата (цензуратура). Тя обслужва правителства, президенти и политически партии. Медиите допускат едни, но не допускат други мнения за събития и личности у нас и по света - цензурата манипулира общественото мнение - медиите стават машини за промиване на мозъци, онова, което професор Ноам Чомски, в своята лекция „Медиите под контрол”, нарече „индоктриниране”. А в невролингвистичното програмиране (NeuroLinguistic Programming - NLP) е концептуализирано като REFRAMING (англ. промяна на рамката, начина мислене). Методологията на рифрейминг се базира на многократно повтаряне на семантични конструкции, като ключови думи и послания. Така, в зависимост от това на кое медийно NLP сме подложени, се оформят групи от хора с различни възгледи за едни и същи събития и с различни оценки за едни и същи личности. Така, според българските медии, има само няколко добри поети, учени, художници, артисти, журналисти, живеещи в столицата. Това централизирано медийно NLP на интелектуалния масив на България създава маркетинговата интелигенция, както я наричаше професор Тончо Жечев. А в пустинята на цензурата, единствените оазиси на свободния печат останаха интернет вестниците и списания.
Очевидно е, че в Монитор-а на българската Преса има Всеки ден 24 часа Труд за поддържане на Стандарт-а на Капитал-а, Класа-та и Тема-та на цензурата в България. Неотдавна това бе отчетено и от международни организации, които класираха България на 79-то място в света по свобода на словото. 
„Казаха ми да ви кажа, че съветската анатомия е най-развита в света” - казваше професор Димитър Каданов на лекциите си през 1960-те години в софийския медицнски институт. Редакторите на медии и политиците сега ни казват да казваме, че имаме свобода на словото и печата.
Когато Макбет пита трите среднощни вещици „Какво е това, което правите?”, те отговарят: „Действие, което няма име”. Напомня на прибързаните и скрити от обществото подписи на управляващи в повече от 20 страни, включително и България, поставени в ACTA, SOPA, PIPA.
Докато:    

… в настъпилата тишина
един-единствен гарван се обаде,
за да ни каже истината. Страшната!
(Константин Павлов)

Д-р Георги ЧАЛДЪКОВ
Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК