НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 НАЗАД, НАЗАД, МОМЕ КАЛИНО...
Когато човек е влязъл в години, простено му е да поглежда назад и да прави сравнения – къде сме били едно време и сега докъде я докарахме. Но и по-младите хора май, таквоз. Имах един ученик, който като млад офицер отиде да учи магистратура в университет. Беше си избрал за магистърска теза нещо около присъствието на жените във въоръжените сили и един ден дойде да ме помоли за консултация.
- Господин капитан, ясно е, че това не е работа за жени, ама искам да ми кажете как да го докажа.
Опа-а-а, семето не било посято на суха земя, момъкът е понаучил едно-друго от видни наши учени, които мно-о-ого преди да предприемат каквито и да е изследвания, знаят крайния резултат, такъв, какъвто им е нужен. Как да му обясниш, че хипотезата се нуждае от доказателства, а коректният изследователски подход може да доведе до нейното отхвърляне – което също е резултат! Но човекът е женен и не иска да си представи, че и на кораба трябва да си отваря очите за някои многоназначителни муцунки, да внимава какви ги говори, да задоволява капризи в името на добрия тон и да не може да удари по масата.
Сега ще му посоча доказателства, че и жената е същество разумно и читаво, и не й е чужд борбения дух, така присъщ на военноотбранителната ни  доктрина.
На „научната” конференция по въпросите на сигурността, която започна на 30-ти януари в София и за която вече сте информирани, фундаментален доклад е изнесла госпожа Августина Цветкова (жена за чудо и приказ), заместник-министър на когото трябва. Подбрал съм потпури от това творение, извадени от контекста, ама ще се разберем.
„Откри пътя за изграждане, по-ефективен, по-ангажиран и по-ефикасен, за първи път, директно и активно се ангажира, място и роля, общата ни сигурност, изключителна турболентност, важен период, решителна фаза, вълна от драматични събития, пораждаща загриженост ситуация, надигащите се на международната сцена, глобалния икономически климат, сериозни финансови предизвикателства, превърна се в крайъгълен камък, нова фаза, адаптиране към новите предизвикателства, задълбочи сътрудничеството, фундаментални промени, продължаваща валидност, едно от най-съществените постижения, откроена жизнено важната роля, по-нататъшно развиване, нарастваща степен, засилване приноса, всеобхватния подход, своеобразен практически тест, сериозен аргумент, стъпка към коригиране, ключов елемент...”
Ох, не мога повече, нека някой вземе да ме застреля! Още не съм стигнал средата и усетих, че Вестникът се е завърнал, онзи с 273-те думи, любимото четиво на Данко Хаирсъзина, в която всяка трета дума е „фффатален!”, иде ми и на мен да фффана някой за гушата!
Разбра ли, моето момче, че можело. За всичко стават, пустите му жени, щом си наумят и ако имат добри учители.
А „науката” – каква беше тази наука, джанъм, че съм й забравил името!
Бай ЯНКО
Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова