НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 КОЙ ВСЕ ПАК Е ИНЖ. НИКОЛА ДИМКОВ? (4)
IV. НЕМОРСКАТА ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА Н. ДИМКОВ
За нея димковедите разполагат с изключително оскъдни сведения и разпространяват предимно мемоарни податки със съмнителна достоверност, разкрасявани тук-там без цитиране на източници.
1. В раздел І, т. 9 вече обосновах, че за твърдението относно „изобретение за предпазване  на работници по влаковите композиции” липсват доказателства. То е тиражирано още през 2001 г. от Константин Бакърджиев във вида „съоръжение за предпазване на работниците от премазване, когато преминават между вагоните по време на скачването им”, обявено е от него за „изобретение” [50, с. 9]. Авторът е имал безспорно доброто желание да популяризира живота и делото на Н. Димков, но това е само необходимо и крайно недостатъчно условие [51]. Досега нито той, нито някой друг димковед е публикувал що-годе приемлив документ, въз основа на който да се допусне наличието на разработка на равнище изобретение, камо ли получаването на поне един патент за него. …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.