НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ ПРИСТАНИЩА ПРЕМИНАХА ПРЕЗ СЕРИОЗНО ИЗПИТАНИЕ
По разпореждане на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” инж. Георги Генчев в пристанищата за обществен транспорт с национално значение вече действат експертни комисии, които в зависимост от възможностите, които предоставя метеорологичната обстановка, извършват огледи за състоянието на пристанищната инфраструктура и оценка на застрашеността на съоръженията.
Високите вълни, ниските температури и силният вятър през последните няколко дни причиниха сериозни щети по брегоукрепителни и пристанищни съоръжения по цялото Черноморие. Експертните оценки и обстойна информация за нанесените щети, придружени с визуален материал, ще бъдат обобщени в специален доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и  съобщенията.
Съгласно действащото национално законодателство територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение са публична държавна собственост, с изключение на зоните за съхраняване на товари, които могат да бъдат собственост и на физически и юридически лица. Директорите на териториалните поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) са председатели на Пристанищните съвети за сигурност и ръководството на ДППИ обръща вниманието на кметовете на общини - стопанисващи пристанища с регионално значение, концесионери и оператори да изпълнят ангажиментите си в съответствие с плановете за безопасност на пристанищата. Специалисти на ДППИ имат готовност при необходимост да окажат съдействие.
В продължение на три дни бяха затворени пристанищата във Варна и Бургас. Във връзка с усложнената обстановка в Бургас бе и председателя на УС на ДППИ к.д.п. Стефан Нейчев. Според разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява контрол върху всички пристанища, с изключение на военните, а Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Обстановката в българските пристанища към 12,00 часа на 09.02.2011 г. бе следната:


1. Кораби на рейд:          
- Пред Варна - 4
- Пред Бургас - 5
- Под Емине - 9
- Под Калиакра -16
2. Състояние на пристанища:
- Варна - Отворено за натоварени кораби
- Бургас- Отворено за всички кораби
3. Състояние на морето
3.1 Вятър:
- Варна - 7.5 м/с на пориви до 11 от Северозапад
- Бургас -  2.0 м/с на пориви до 6 от Север
- Емине - 11 м/с на пориви до 15 от Северозапад
- Калиакра - 12 м/с на пориви до 16 от Северозапад
3.2 Море:
- Варна - залив: Мъртва вълна от изток 3 - 3.5 метра
- Бургас - залив: Мъртва вълна от изток 2 - 2.5 метра

Данните са от к.д.п. Петър Петров - ръководител на отдел „Управление на корабния трафик” в направление „Ръководство на корабния трафик” в ДППИ.
Вчера след обяд: Обстановката в българските пристанища се нормализира

По данни към 15,00 часа метеорологичната обстановка по Черноморието се нормализира. Пристанище Варна бе отворено и за ненатоварени кораби. Бурното море и вятърът са нанесли щети на вълнолома при яхтеното пристанище в Бургас и на вълнолома в пристанище Несебър. Поради обледеняването и снежната покривка засега е трудно да бъдат оценени пораженията, които стихията е нанесла на съоръженията във Варна. Дебел лед е покрил съоръженията от плаващото навигационно оборудване в малките пристанища на юг от Бургас, в района на Царево фар е отнесен от високите вълни.
В ДППИ до вчера след обяд не е получавана информация от пристанищните оператори за нанесени сериозни щети по оборудването. Няма сигнали за поражения, представляващи застрахователни събития. Имуществото, управлявано от ДППИ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение е застраховано.
При Русе ледоходът достигна 90 %, което стана причина за спиране на корабоплаването по р. Дунав. Западният лиман на пристанище Русе е замръзнал. В пристанище Русе-изток се извършват маневри за обезопасяване на плавателните съдове.
От вчера по разпореждане на генералният директор на ДППИ инж. Георги Генчев във всички пристанища се извършват системни огледи за състоянието на инфраструктурните съоръжения, които тежката метеорологична обстановка подложи на изпитание. След подобряване на времето ще бъдат извършени специализирани инспекции за състоянието на техническата инфраструктура в пристанищата за обществен транспорт с национално значение по Черноморието и по българското течение на р. Дунав, съобщи Кремена Недялкова от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”.
МОРСКИ ВЕСТНИК, Снимки Гинчо ГИНЧЕВ
Варненският вълнолом по време на най-голямата сила на февруарския щорм.
Около входния фар „Св. Никола” на Варненския вълнолом морето буквално вреше и кипеше...