НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ПРИСТИГАНЕТО НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ
140 – години от избирането на Първия български екзарх и Варненско-Преславски митрополит по документи в отдел „Държавен архив” – Варна

На 16 февруари се навършват 140 г. от избирането на Видинския митрополит Антим за глава на възстановената Българската православна църква – Българската Екзархия (1). Във Варна събитията са още по-драматични и избирането на първия Варненско-Преславски митрополит се забавя почти с цяла година. Документите от тази епична борба за духовна свобода са съхранени в архивите.
В Държавен архив – Варна, се пазят документи, свързани с изграждането на Независимата българска църква, както и копие от Султанския ферман от 27 февруари 1870 г. (Обр. 2). Голям интерес сред изследователите на разглежданата тема предизвикват фондовете: ф. 79К  „Главна българска община – Варна”, най-големият масив с документи, свързани с темата – ф. 75К „Варненска и Преславска митрополия” и ф. 83К  „Гръцка митрополия – Варна”. Много ценни сведения получаваме и от личните архивни фондове: ф. 744К  „Софийски, Инокентий Архимандрит”, ф. 76К „Радов, Иван Костадинов” и 787К  „Родов фонд Блъскови”. …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „От фондовете на Държавен архив – Варна” на раздела „Морски колекции”.