НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ОТКРИВАТ ЧЕТВЪРТИЯ ПОРЕД КУРС ПО МОРСКА МЕДИЦИНА
Днес, 16-ти февруари (четвъртък) ще се проведе официалното откриване на четвъртият поред курс по Морска медицина в Медицински университет „Професор д-р Параскев Стоянов” град Варна. Събитието ще започне в 18:00 часа във Втора аудитория – етаж 3-ти на учебното заведение. На откриването са поканени ректорът на Медицински университет – проф. д-р Анелия Клисарова, капитан I ранг Коста Андреев –  командир на Военноморска база Варна, началникът на МБАЛ – Варна (Военноморска болница), – полковник м/с д-р Ивайло Въжаров, инж. Иван Иванов – управител на „Хидроремонт ИГ” ООД, г-н Илия Раев – председател на БЧК - Варна и др.
Поради големия интерес, който предизвика курсът по „Морска медицина” сред изучаващите медицина студенти през изминалите три учебни години, ръководителят на курса доц. д-р Христо Бозов и Ректорският съвет на Медицинския университет решиха да инициират разширяване на учебната дисциплина, както и да въведат някои новости.
През настоящата учебна година записаните за редовни лекционни занятия в курса са 40 студенти, а през миналите години те наброяваха 24 за първия учебен курс и съответно по 30 за втория и третия семестър от обучението.
На откриването ще бъде промотирано предложението на ръководителят на курса доц. д-р Хр. Бозов за създаването на нова специалност и промяна в името на учебната дисциплина, а именно „Медицина на авиацията, мореплаването, пътуването и туризма”.
Каква е целта на курса? България е туристическа страна – все повече се развиват морските круизи, пътуванията със самолет са все по-достъпни и практикувани от голям брой туристи. Авиационната и морска медицина се занимават с проблемите на човешкото здраве в негостоприемна, необичайна среда и специфичното въздействие, което последната оказва върху хората. Поканени са нови лектори - доц. Л. Алексиев – ВМА – София, който ще преподава „Авиационна медицина”, както и проф. Анатолий Гоженко – директор на Украинския институт по медицина на транспорта. Студентите ще се подготвят и обучават как да мениджират туристическия поток от медицинска гледна точка.
Настоящият курс на обучение ще презентира на студентите телемедицината. Ще се обсъждат добри европейски практики в изграждането на специализирани центрове за оказване на съдействие на бедстващи туристи по време на пътуване,  което е същността на транспортната и авиационна медицина.
И тази учебна година курсът ще задоволи интересът и жаждата на студентите за практически упражнения. В програмата са предвидени обучение на борда на катера на БЧК „Митрополит Симеон” в акваторията на Варненското езеро, обучение във Военноморска база Варна, практически занимания на язовир Цонево.
Очакваме Ви на 16 февруари, да станете част от празничното академично събитие! Поканата е от доц. д-р Хр. Бозов - ръководител на курса и от Ректорския съвет на МУ.
МОРСКИ ВЕСТНИК