НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ДИОГЕН АПОЛОНИЙСКИ
Родината на философа предсократик Диоген от АПОЛОНИЯ ПОНТИКА в миналото често е била подминавана от науката за древността. През ХХ век благодарение на цяла плеада от български учени като Христо Данов, Иван Венедиков, Георги Михайлов, Иван Гълъбов, Теофил Иванов, Михаил Лазаров, Тодор Герасимов, Мария Цанева, Димитър Недев, Кръстина Панайотова и Мартин Гюзелев АПОЛОНИЯ ПОНТИКА трайно навлезе в специализираната литература. Много от тези автори приемат или оспорват сведението на древните, че колонистите, основатели на града са били водени от натурфилософа Анаксимандър. Въпросът за произхода на Диоген Аполонийски обаче, досега е оставал встрани от вниманието на българските учени.
С името на Диоген от Апалония можем, макар и косвенно, да свържем една уникална засега тетрадрахма, отсечена в града в началото на 4 в. пр. Хр. На нея е гравирано името на монетния магистрат „Диогенес”              Това естествено не е самият философ, но не е изключено в случая да четем името на негов наследник. На 12.12.2011 г. тази тетрадрахма беше продадена в Мюнхен за 15 000 евро и това става ясно от електронния каталог на антикварната къща Хелиос Нумизматик (Helios Numismatik 7).
Тази нова находка допълва нашите знания, защото историята не се е оказала особено благосклонна към античния натурфилософ Диоген от Аполония Понтика, живял през третата четвърт на 5 в. пр. Хр. Античните автори много по-често говорят за другия понтийски Диоген, произхождащ от милетската колония Синопе, разположена на Южния бряг на Черно море. Но докато киникът (циникът) Диоген от Синопе е много по-често коментиран и изключително популярен с анекдотите, разказвани за него, по-ранният му съименник от Аполония изглежда още в древността рядко е попадал в полезрението на големите философи Платон и Аристотел.
В края на краищата историците на философията дълго се оказват съвсем дезориентирани и дори се колебаят при определението от коя Аполония произхожда ранния Диоген. Едва напоследък, най-новите енциклопедии без много да мъдруват избират Аполония Понтика измежду близо тридесетте антични градове, носещи гордото име на бог Аполон. Най-голямата заслуга за определяне на родната Аполония на ранния Диоген има френският историк на философията Андре Лакс. Той е автор на книгата „Диоген от Аполония. Последната предсократическа космология”. Тя е отпечатана през 1983 г. в поредицата „Философски тетрадки”, издавана в Лил-Париж. Резултатите от изследванията на Андре Лакс са публикувани в появилия се през 2005 г. „Речник на античността” („Dictionnaire dе l’antiquite”), съставен под ръководството на Жан Льоклан (Jean Leclant).
Идеята на Андре Лакс за раждането на Диоген в Аполония Понтика, чийто останки лежат под днешния Созопол, е съвсем правдоподобна. Косвено тя е вложена в античната писмена традиция. Според нея тази черноморска полития (град-държава) е била създадена от милетски колонисти в края на 7 в. пр. Хр. Писмените сведения за основаването на града са противоречиви и най-много коментари събужда късният автор Клавдий Елиан, който през 2 в. след Хр. пише в своите „Пъстри истории” (Varia Historia
(??????? ???????):“ ... и Анаксимандър ги заведе в колонията на Милет - Аполония”. Получава се несъвпадение на датите. Според традицията градът е основан около 610 г., а натурфилософът Анаксимандър е роден в 611 г. по думите на Диоген Лаерций. Едва ли едно бебе е било в състояние да предвожда колонисти към суровия тракийски бряг, изтъкват историците, но много от тях приемат, че преселниците от Милет са дошли в Аполония Понтика  най-малко на два основни етапа. Тези автори именно приемат, че Анаксимандър е водач на втората група, дошла от далечния източно-средиземноморски бряг, наричан от древните Йония.
Сведението за идване на философа Анаксандър в черноморската колония е изключително важно за нас, когото говорим за раждането на Диоген в Аполония Понтика. Защото това е един от предсократиците, оформил се точно в лоното на милетската школа.
Развитието на тази школа преминава през следните етапи: В началото стои Талес, който през 585 г. пр. Хр. предсказал слънчево затъмнение и така впечатлил йонийските гърци, че тази дата се фиксирала завинаги в историята. След него през първата половина на 6 в. пр. Хр. идва основателят на Аполония Анаксимандър, негов ученик е другият милетец Анаксимен и през първата половина на 5 в. живее и разсъждава върху природата и човека Анаксагор от Клазомене (500 - 437 г. пр. Хр.), непосредствен учител на Диоген
Аполонийската тетрадрахма на магистрата Диогенес.
Разположение на древна Аполония. Снимка от космоса.
Тетрадрахма с изображение на статуята на Аполон Иатрос.
Сима - архитектурна керамична украса, заснета от арх. Дунка Герганова (5 в. пр. Хр.)
Електронов кизикен (монета на Кизик), открит в Аполония.
Аполонийски.
Бидейки верен на Милетската школа Диоген възродил основния тезис на Анаксимен, според когото ВЪЗДУХЪТ е изиграл ролята на прасубстация и предшества всичко одушевено и неодушевено.
Освен разсъждения върху висшите основни категории, отнасящи се до „природата на нещата” Диоген от Аполония е оставил следа в древната традиция и като предшественик на днешните биолози и медици. Историците на философията смятат, че той е бил лекар по професия, а ние археолозите веднага се сещаме за най-характерния и главен култ в родната му Аполония Понтика към Аполон Лечител - АПОЛОНОС  ИЕТРОС, както е наречен в надписите, разположени около изображението на статуята на божеството върху една емисия сребърни и една бронзови монети на града. Към тях се добавя и посветителния надпис със същия епитет „ЛЕЧИТЕЛ”, открит преди години на Созополския остров „Свети Кирик”. Там би трябвало да се издига Аполонийския колос на атинския скулптор Каламис. Статуята е била разположена пред най-древния храм на Аполон, издигнат от аполониците в чест на бога на колонизацията, чийто име носи града (Бога-епоним).
Някои автори подлагат на съмнение тази локализация, но един фрагмент от сима (фигурна покривна керемеда), открит на острова и заснет от арх. Дунка Герганова още през 50-те години на ХХ век недвусмислено говори, че някога на остров „Свети Кирик” се е намирал представителен архитектурен комплекс. Напоследък разкопките на доцент Кръстина Панайотова потвърдиха този факт.
Диоген Аполонийски, според повечето историци на философията, се е родил през първата половина на 5 в. пр. Хр. Време е да осъзнаем, че неговите фундаментални постановки още тогава са отплавали от древния Созополски бряг, за да достигнат пред погледа на велики европейци от ранга на Луций Аний Сенека (1 в. след Хр.) и Мишел дьо Монтен (1533-1592 г.).
Проф. дин Иван КАРАЙОТОВ

Бележка на редакцията: Приятно ни е да информираме нашите читатели, че почти пълната библиография с публикации на нашия приятел и автор проф. дин Иван Карайотов вече може да бъде разгледана на следния адрес: http://www2.burglib.org/html/Karajotov/mysite3/index.htm
Още по-приятно ни е да констатираме, че в тази библиография фигурират и публикациите на автора в печатното издание на „Морски вестник”. Поздравяваме колегите от Регионалната библиотека „П. К. Яворов” в Бургас с финализирането на този проект! Колкото до публикациите на проф. дин Иван Карайотов в интернет-изданието на нашия вестник, достатъчно е да изпишете името му в празното поле на търсачката и ще намерите това, което ви трябва.