НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 In memoriam:
ИНЖ. ТОДОР АТАНАСОВ ГАНЧЕВ


Вчера се разделихме с инж. ТОДОР ГАНЧЕВ, един от забележителните участници в създаването, развитието и ръководството на българското корабостроене. В траурното слово на инж. Георги Атанасов Георгиев, произнесено вчера на погребението на инж. Тодор Атанасов Ганчев, който почина на 10 февруари т. г., бе казано:

Днес се прощаваме с инж. Тодор Атанасов Ганчев.
Роден е на 13 септември 1931 г в гр. Ямбол.
В края на 1949 г става студент в Ленинградския корабостроителен институт, който завършва през март 1955 г. с отличие и квалификация „инженер-корабостроител”.
През май 1955 г постъпва в конструкторското бюро на Корабостроителния и кораборемонтен завод „Г. Димитров” във Варна (Варненската корабостроителница). Като главен проектант е ръководил разработването на проектите на повече от 10 кораби, в т. ч. на първия 5000 т. сухотоварен кораб „София”. Сред тези проекти са 15 000 т. многоцелеви кораб, 25 000 т. кораб за насипни товари и др.
При образуването на ИНСТИТУТА ПО КОРАБОСТРОЕНЕ – Варна (с първо наименование НИПКИК – Научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по корабостроене) през май 1962 година инж. Тодор Ганчев е назначен за негов пръв директор. По-късно беше главен инженер на варненския корабостроителен завод, зам.- генерален директор на ДСО „КОРАБОСТРОЕНЕ” по научно-изследователската и развойна дейност.
Тодор Ганчев участва дейно и с вещина в голямата реконструкция на корабостроителния ни завод.
В първите години на корабостроителното висше образование във Висшето народно военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров” (тогава в България все още не съществуваше технически университет с корабостроителни специалности) инж. Ганчев беше хоноруван преподавател по основната дисциплина „Теория на кораба”.
След пенсионирането му участва активно в дейността на Дружеството на ветераните-корабостроители. Енергичен и жизнерадостен, Тодор Ганчев впечатляваше по-младите и като активен турист в дружеството „Родни балкани”.
През целия си съзнателен живот инж. Тодор Ганчев беше енергичен и инициативен специалист, беше грижовен баща и съпруг, голям патриот на българското корабостроене, ДОСТОЕН ГРАЖДАНИН НА НАШАТА РОДИНА!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Край река Нева, Ленинград (днес Санкт Петербург), октомври 1953 г. От дясно на ляво: Иван Лазаров, Георги Георгиев, Тодор Ганчев. Снимката е публикувана в книгата на инж. Иван Лазаров „50 години в корабостроенето и кораборемонта”, Варна, ИК „Морски свят”, 2004