НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ОЩЕ ЗА ПЪРВОТО ПЛАВАНЕ НА КОРАБ ПОД
БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ ПРЕЗ МАГЕЛАНОВИЯ ПРОТОК

По повод публикацията „С м/к „Любен Каравелов” през Магелановия пролив (7-8 април 1982 г.) - получихме няколко читателски писма с поздравления за автора и редакцията. А сега ви предлагаме писмото на к.д.п. Николай Йовчев, в което се прави и продължение на темата:

Хубава идея на редакцията е да се отбележи 30-та годишнина от транзитирането на Магелановия проток от кораб под българско знаме. Считам че към разказа на к.д.п. Орлин Станчев има място за едно допълнение.
Ден след пристигането на „Любен Каравелов” във Варна, няколко морски лица посетихме капитана на борда на кораба и той по вахтения дневник ни информира за транзитирането. След информацията и коментарите му поставихме задача транзитирането да се опише в една информация, която БМФ ще отпечата и разпространи по корабите, за да може колегите
капитани при потребност да ползват.
Горното беше изпълнено от капитан Орлин Станчев със присъщата му ерудираност на мореплавател – възпитаник на Българската морска алма матер. Информацията беше предадена на 15.04.1982 г. (съвпадна със 70-та годишнина от гибелта на „Титаник”). Материалът беше със заглавие и съдържание от 10 страници:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНЗИТИРАНЕТО НА
МАГЕЛАНОВИЯ ПРОТОК
(ОТ ИЗТОК НА ЗАПАД)

1. Информация за пристигането
2. Подхождане към Магелановия прокок от изток
3. Пилотаж
4. Метеорологична обстановка
5. Необходимост и смисъл от ползване на пилоти в Магелановия проток
6. Фарватери
К.д.п. Орлин Станчев на борда на м/к „Любен Каравелов”.
М/к „Любен Каравелов” на кей в Кораборемонтния завод „Одесос” – Варна.
7. Продължителност на пилотажа
8. Радиовръзки и прогнози за времето
9. Обезпечение на кораба с навигационни пособия
10. Бункеровка
11. Сладка вода
12. Провизии
13. Буксири и спасителен кораб
14. Връзки
15. Медицинска помощ
16. Опасност от аварии
17. Списък на адресите на агенти и фирми обслужвали кораба по
     време на транзитирането на Магелановия проток
     а/ агент в Буенос Айрес
     б/ агенти в Чили
     в/ фирми за навигационни пособия

Горната информация е изработена въз основа на данни, получени от агенти, пилоти, както и от лични наблюдения при преминаването през Магелановия проток.

15.04.1982 г.         Капитан на м/к „Любен Каравелов"                                           
                                                   ..........  подпис ..............
                                                       (О. Н. Станчев)

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТРАНЗИТИРАНЕТО НА МАГЕЛАНОВИЯ ПРОТОК

1. Транзитиране от запад на изток
2. Магнитно склонение и промяна на девиацията на магнитния компас

Капитан на м/к „Любен Каравелов”
........ подпис ...............
(Орлин Н. Станчев)

БМФ копираха информацията и тя беше разпространена по корабите за далечно плаване за ползване.