НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ВАРНА РАДИО, LZW, СТАНА НА 65 ГОДИНИ
На всички колеги от Варна радио през годините

На 12.12.2012 се навършват 65 години от създаването на втората българска брегова радиостанция Варна радио, LZW. Първата е „Безжицна станция Франга”, влязла в действие на 1 май, 1912 г. и с това станала първата българска радиостанция изобщо. През 2002 г., в два поредни броя на „Морски вестник”, авторът на настоящата статия  описа първите десет години от създаването и работата  на Варна радио. Радиостанцията винаги е имала за основна цел и задача обслужване на трафика за бедствие и безопасност, както и постоянни дежурства за сигнали за бедствие. В изминалите години тя претърпява много метаморфози и промени, както в техническо отношение, понякога следвайки новата технология, понякога не толкова, а също и в административно и управленско отношение. В тази кратка статия ще направя малка ретроспекция на работата и историята на управлението на станцията.
Започнала работа на 12.12.1947 с малко трофейна апаратура, подарена от различни организации, основно от военния флот, тя започва по-сериозна дейност през 1951 г. с подобрено техническо обзавеждане и с много важния предавател за средни вълни.  Тези предаватели по това време са основни за сигналите за бедствия и за трафика за бедствие и безопасност. Последният се води на 500 kHz, на морзова телеграфия. Макар вече да е налична радиотелефонната връзка като технология и регулация от 1947, от конференцията в Атлантик сити, 1947 г., станцията още няма такава апаратура. През 1954 г. станцията разполага и с радиотелефония. В това време тя се намира във вила на спирка „Акациите” - зад паркинга на сегашния ресторант „Хоризонт” в посока към Курортна поликлиника. На първия етаж са предавателите, на втория - приемниците и операторите. По-късно, през 50-те години, радиостанцията се разделя на две - на „Акациите” остава Радиопредавателният център, а на спирка „Почивка”, в друга вила, се премества и организира Радиоприемният център. Ръководител на Приемния център „Почивка”  в началото на 60-те години е Петко Попов (Петко Чудото) - човекът, който е в основата на създаване на Брегова радиостанция Варна радио, а отговорник на Радиопредавателния център „Акациите” (този център тогава няма ръководител) е техникът Васил Бурлаков. След това, през 60-те години ръководител на Радиоприемния център е Еленко Цеков - по-късно ръководител на отдел „Свръзки” в БМФ, а на Радиопредавателния център - Михо Маринов, по-късно ръководител на отдел „Свръзки” в Държавно стопанско обединение „Воден транспорт”. През 1969 и 1970 г. съответно за ръководител на Радиопредавателния център „Акациите” е назначен инж. Богдан Русев - той е вторият инженер след Иванко Антонов в този център, но е първият му ръководител инженер, а за ръководител на Радиоприемния център е назначен радистът Никола Клюнков, който е с полувисше образование. В същото време и двата центъра вече получават по-добра и съвременна апаратура и за средни, и за къси вълни. Започват връзки с кораби на големи разстояния. В „Акациите” се разработват добри антени, които са от съществено значение за далечината на връзката. Още в началото на 60-те години става ясно, че двата
Кът от Приемния център „Почивка” в началото на 60-те години.
Радиоприемник от 80-те години.
Логопериодична антена.
центъра не могат да се развиват и отговорят на изискванията на местата, на които се намират. Започва идейно, а по-късно и реално проектиране и изграждане на два нови центъра - Радиопредавателен „Китка” - на юг от Варна и Радиоприемен „Кичево” - на север от Варна, преди село Кичево. Първият започна да функционира през 1975 г, а - вторият - през 1976-77 г. До това време (1977 г.) работиха паралелно и четирите центъра, за да се отсранят грешки и недостатъци. Макар и не с върха на техниката, двата нови радиоцентъра на Варна радио бяха съоръжени с много нови и надеждни радиопредаватели и радиопримници, а също и с много добри антени. Това разреши провеждане на голям трафик в най-отдалечени места по света. Тогава нямаше спътникови системи и всички кораби разчитаха за връзка на радиостанцията.  Ръководители на двата нови центъра продължиха да бъдат инж. Русев и Н. Клюнков, а ръководител на отдел „Свръзки” - Еленко Цеков. В началото на 80-те години, след пенсионирането на Цеков,  ръководител на отдел „Свръзки” стана инж. Васил Димитров. Той беше първият инженер, назначен на тази длъжност и най-дългодишен ръководител на тази служба. През 1987 г. бе въведена съвсем новата тогава за света система за информация за морска безопасност NAVTEX и Варна радио започна предавания за корабите в системата. В същата година Бреговата радиостанция Варна радио, LZW, включваща двата радиоцентъра, премина под общото ръководство на автора на настоящата статия, инж. Стефан Димитров, след спечелен конкурс между 6-тима кандидати. Инж. Димитров бе и първият инженер, ръководител на радиостанцията, и най-дългодишният в нейната история ръководител - почти 21 години. През 1990 и 1992 г. радиостанцията бе снабдена с нови и по-модерни радиопредаватели и антени от фирмата РФТ, от Германия, за КВ,  и с български радиопредаватели за НАВТЕКС,  блоковата  схема и параметрите на последните бяха  разработени в Радиопредавателния център с участието на експерти от завода-производител и наше активно участие. След това тези предаватели бяха произведени в София, а инсталирани, настроени и пуснати в действие от екипа инженери и техници на Радиопредавателен център „Китка”. През 1995 година, изпреварващо бяха доставени, инсталирани, настроени и пуснати в действие предаватели, антени, приемници, устройства за цифрово избирателно повикване. Te създадоха възможността за обявяване на зона А2 (средни вълни) за България в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS).  Tя беше публично обявена и вписана в съответните международни документи.
През 2004 г. бе създадена и също публично обявена и зона А1 (УКВ) за България в GMDSS. 
В резултат на всички тези промени и обновявания радиостанцията продължи да работи най-активно в Световната морска система за бедствие и безопасност, да обслужва трафика за информация за морска безопасност и да сътрудничи с Морския спасително-кординационен център Варна по дейността за опазване на човешкия живот на море.
През 2008 г. за ръководител на Варна радио (на Радиоприемния  център) беше назначен инж. Росен Райков.  Отговорник-ръководител  на Радиопредавателния център от 1987 г. беше инж. Илия Бекчиев, който има много големи заслуги за развитието на центъра и се пенсионира през 2011 г.
Като отговорници и ръководители в центровете на радиостанцията са били още Коста Желев, Боян Велев, а на отдел „Свръзки” - инж. Георги Хадживасилев.

© Инж. Стефан Димитров, ръководител на Варна радио от 01.04.1987 г. до 13.03.2007 г.
Статията не ангажира никого, освен автора.
Снимките са от архива на автора.