НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПОЩЕНСКА КАРТА ОТБЕЛЯЗВА 120 Г. БЪЛГАРСКО
МОРСКО ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ

Изданието е в колекционерски тираж

Пощенско-филателно издание в колекционерски тираж от 645 бр. отбелязва 120-годишнината на българското морско търговско корабоплаване. Печатът за пускане в употреба бе поставен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и изпълнителния директор на „Морска администрация” Сергей Църнаклийски. Илюстрованата карта е по проект на художника Симеон Кръстев.
Морето и корабите са една от най-очакваните теми от филателистите в България, затова и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година включва в тематичния план издание от тази област. Това каза по време на церемонията заместник-министър Борисов. Той добави, че 14 декември 1892 г. е официалната дата на създаване на българския морски търговски флот. Тогава Народното събрание приема Закон за съставяне на „Българско търговско параходно дружество по Черно море” със седалище във Варна.
Емилия ФИЛЧЕВА,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Законът, публикуван в „Сборник закони на Българското Княжество, приети от VІ Обикн. Нар. Събрание в първата му редовна сесия, том ІІІ, част Първа – официално издание на Министерството на правосъдието”