НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 БЪЛГАРСКАТА ВОЕННОМОРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ
ИЗЛЕЗЕ НА „ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР”

Конфедеративният съвет (КС) на Българската военноморска конфедерация (БВМК), основана на 12 септември 2012 г. в град Варна,  има честта и удоволствието да съобщи на своите членове и симпатизанти и партньори, че с решение на Варненския окръжен съд номер 347/13.12.2012 г., Конфедерацията бе вписана в регистър номер 5 за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненския окръжен съд, като сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ВОЕННОМОРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ” със седалище в град Варна, улица „Райко Жинзифов” 31 и дейност съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ. Органи на управление на БВМК са Конгрес и Конфедеративен съвет. Конфедерацията се представлява от председателя на КС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съучредители на БВМК са шест неправителствени организации, както следва:
От 25 до 27 октомври официална делегация на БВМК гостува на партньорите от Австрийския военноморски съюз.
1. Асоциация на възпитаниците на Морско училище (АВМУ) - Варна.
2. Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки” (СКМД) - Варна.
3. Съюз на възпитаниците на военните, на Негово Величество училища, школи за запасни офицери, родолюбивото воинство, и гражданство (СВВНВУ, ШЗО и РВГ) - клуб Варна.
4. Съюз на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) - клуб Варна.
5. Съюз на подводничарите в Република България (СПРБ) - Варна.
6. Федерация по морски многобой и приложен туризъм (ФММПТ) - Варна.
За времето от основаването си до регистрацията в съда Конфедерацията участва активно, като съорганизатор, в мероприятията по честването на 100-годишнината от Балканската война във Варна.
Инициативата на Съюза на възпитаниците на военните, на Негово Величество училища, школи за запасни офицери, родолюбивото воинство и гражданство - клуб Варна, за издигане на паметник на командира на Осми Приморски полк и комендант на Варненския гарнизон - полковник Петър Димков - Лечителят, бе подета от БВМК, и благодарение на подкрепата на Община Варна, в лицето на кмета - г-н Кирил Йорданов, ще бъде реализирана в чест на 100-годишнината от превземането на Одринската крепост, през м. март 2013 г.
От 25 до 27 октомври официална делегация на БВМК гостува на партньорите от Австрийския военноморски съюз (АВМС), по случай националния празник на Република Австрия и празник на АВМС - 26 октомври. Проведоха се мероприятия по подготовката за приемането на БВМК в Международната морска конфедерация (International maritime confederation IMC).
Конфедеративният съвет  на БВМК използва случая да отправи благодарност към министъра на отбраната - г-н Аню Ангелов, кмета на Варна - г-н Кирил Йорданов, командира на ВМС - контраадмирал Румен Николов, директора на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна - г-жа Станка Димитрова и към всички свои членове, симпатизанти и партньори за оказаната подкрепа в процеса на подготовката и реализирането на първото по рода си обединение на неправителствени организации на флотски ветерани и млади моряци от спортните клубове на Федерация по морски многобой и приложен туризъм - Варна.
Използваме случая също, да отправим официална покана към всички неправителствени организации със сродни цели, за присъединяване към Конфедерацията. Добре дошли на борда!
Конфедеративният съвет (КС) на Българската военноморска конфедерация поздравява всички свои членове с настъпващите светли Коледни и новогодишни празници и им желае здраве, късмет и спорна работа за постигане на целите на обединените флотски ветерани и младите хора от спортните клубове!
Попътен вятър и наздраве, морски хора!


От Конфедеративния съвет на БВМК