НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗА ПОЛЕЗНОСТТА НА АНТИЧАРТЪРНАТА ПРОГРАМА НА ПАРАХОДСТВО БМФ (60-ТЕ Г. НА ХХ В.)
Като заместник-началник по експлоатацията на Параходство „Български морски флот” (БМФ), (1 април 1961 г. - 31 март 1965 г.), имах значителни ангажименти за провеждане на дейността по доставката на кораби, в съответствие с конкретните товаропотоци и условията на товаро-разтоварните пристанища. Проведената античартърна програма даде своите резултати чрез покупка на кораби „втора ръка” - за първоначално обхващане на появилите се постоянни вносни товари като въглища, руда, апатит, нефт и други, което ограничи зависимостта от чужди корабособственици и претенциите за високи навла.
В планов порядък в рамките на 20-годишна перспектива се създаде възможност да се направят високо ефективни разработки по доставката на специализирани кораби за масови товари, отговарящи на съвременните изисквания на световния технически прогрес и високата производителност на труда при превозите и обработката в пристанищата, а с това и постигане на най-висока норма на печалба. Търсенето на корабите за общи превозни цели на световният транспортен пазар вървеше към ограничаване. Разбира се, предвиждахме и линейни кораби - оптимални по тонаж, кореспондиращ на основните линии, които се подържаха от Параходството понастоящем и за в бъдеще.  
Така в началото на месец декември на 1962 г. началникът на Параходството Стоян Неделчев информира, че Управление „Воден транспорт” (УВТ) - София, са обявили събиране за обсъждане доставка/покупка кораби ново строителство от Япония. …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „Спомени на флотски ветерани”