НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ФЛОТСКИЯ АРСЕНАЛ ВЪВ ВАРНА КЪМ 1907 Г.
Интересното съобщение на д-р Атанас Панайотов за открития от него неизвестен досега печат „Морский арсеналъ и елингъ - Флотъ на Н. Ц. Височество” в българска  морска книга от 1906 г. http://morskivestnik.com поставя въпроса за неизясненото официално наименование и организационната структура на Флотския арсенал във Варна по онова време. Във връзка с това предлагам няколко допълнителни сведения.
До известна степен долната граница на появяването на печата би могла да се определи по датата на издаването у нас на морската книга, в която е поставен печатът: Лушков, Николай Михайлович. Учебник по службата на кораба за младия матрос. Прев. лейтенант Ганчев. С., печ. Балкан, 1906. 117, ІІІ с. [1]. Пълното име на преводача от руски език е лейт. Богдан Христов Ганчев. През 1901-1902 г. той завършва Минните офицерски класове в Кронщат, Русия [3, с. 73], и най-вероятно тогава си е набавил руския учебник. Б. Ганчев е произведен в чин лейтенант, смятано от 18 май 1906 г. [4, с. 165], а през октомври с. г. е командирован в Русия „за обучение в Хидрографското отделение на Николаевската морска академия в Санкт Петербург” [3, с. 73]. Следователно преводачът е завършил и предал ръкопис на учебника в печатницата не по-късно от октомври 1906 г. и той е отпечатан след това. Това определя най-ранната възможна граница за поставянето на печата.
През 1907 г., вероятно в началото на годината, с Указ № 143 на княз Фердинанд І е утвърден Правилник за работниците при морски арсенал и работилниците от частите на НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО (Морската част и Дунавската флотилия). Той отменя „Проект-положението за вътрешния ред във флотските работилници от 1904 година” [5, с. 338-349]. По това време хелингът все още е в строеж и вероятно това е причината той да не фигурира като структурна единица в наименованието на този правилник.
Със спускането на вода на миноносеца „Смели” на 23 август с.г. хелингът влиза в действие [6] и е логично, че след това той се появява в нормативните актове. …

Пълният текст от статията на инж. Иван Алексиев можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.