НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗАПОЧНА РАБОТА Х МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МОРСКИ
ПРИСТАНИЩА

Форумът бе открит вчера във Варна от председателя на Европейската организация на морските пристанища Сантяго Гарсия-Мила и Ангел Забуртов, заместник-генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – официален домакин на конференцията. „Развитие на пристанищата – чрез партньорство към синергия” е водещата тема, която събира представители на пристанищни власти, научни институти, държавни и неправителствени организации  в морския бизнес от 27 държави
Почти 90 % от търговията на ЕС се осъществява по море. Близо  40 % от  стокообмена между държавите-членки на ЕС е базиран на водния транспорт - това са само част от причините, които извеждат интегрираната морска политика на ЕС в приоритетна позиция за икономическото развитие на всяка от страните-членки.
„Днес европейските пристанища, са изправени пред сложни предизвикателства: развитието на устойчиви
транспортни системи, навлизането на иновационни
От ляво на дясно: Ангел Забуртов - заместник-генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Димитър Савов - директор на дирекция „Национална транспортна политика” в МТИТС, Сантяго Гарсия-Мила - председател на Европейската организация на морските пристанища.
Преди началото на конференцията участниците посетиха резиденцията Евксиноград, посрещнати от Представителния духов оркестър на ВМС. Снимка Иван САВОВ
подходи и технологии в управлението на транспорта, все по-голяма взаимна обвързаност на различните видове транспорт и нарастваща роля на съвременните комуникационни технологии за гарантиране на сигурността и безопасността на превозите” - се казва в обръщението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов до участниците в конференцията.
За нашата страна успешното преодоляване на тези предизвикатевлства е немислимо без диалог между всички субекти, свързани с водния транспорт и пристанищните дейности. В приветствието на министъра бе подчертана важната роля на местните и регионални власти и на частния сектор, като партньор в създаването на необходимата съвременна пристанищна инфраструктура.
В поздравлението на министър Папазов, което бе поднесено от директора на дирекция „Национална транспортна политика” в МТИТС Димитър Савов, се очертават няколко приоритетни области, които ще фокусират в бъдеще политиката в областта на пристанищата:
- подобряване на ефективността на пристанищата и връзките с вътрешността на страната;
- увеличаване на капацитета и развитие на технологии и транспортни решения, свързани с опазването на околната среда;
- модернизиране на пристанищните дейности чрез  изграждане и развитие на системите за морска безопасност, информация и координация с партньорските държави;
- ефективен диалог между пристанищата и местните власти и взаимнопроникване на прнистанищата в градската среда;
„Неслучайно Черно море често е определян като „мост”  между регионите - както към Европа през река Дунав, така и от Европа към Каспийския басейн и Централна Азия на изток” - се казва в приветствието на министъра на транспорта до участниците в Международната конференция на Европейската организация на морските пристанища, която страната ни домакинства. България е силно заинтересована от активизиране усилията на ЕС за разработване на стратегия за черноморския регион, която да обхваща важните за региона икономически сектори и да разширява партньорствата с други държави, бе подчертано в обръщението министър Папазов.
В дните на форума ще бъде обсъждан проекта за Регламент на Европейския парламент за създаване на правна рамка  за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност в управлението на пристанищата.
Три паралелни сесии ще разискват проблемите на интеграцията на пристанищата в инфраструктурните транспортни коридори, опита на различни държави в управлението на пристанищата и свързаните с тях дейности и възможностите, които портовете създават за развитие и промоция на регионите.
Днес, във втория ден на конференцията (31 май 2013 г.), в дискусиите ще вземат участие и заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Данаил Папазов.