НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”
Вчера в зала „Морски сговор” на Военноморския музей – Варна, се състоя общото годишно събрание на Сдружение „Национален морски музей”. Директорът на музея д-р Мариана Кръстева приветства участниците в събранието с добре дошли и им предложи преди деловата част до изгледат
документалния филм „Нашето море”, заснет през 1929 г. от Българския народен морски сговор.
Отчет за дейността на сдружението за периода през периода от 1 септември 2011 г. до 1 април 2013 г. изнесе председателят на Управителния съвет инж. Николай Парашкевов. Беше прочетен и счетоводният отчет за дейността на сдружението през същия период. Единодушно бе удължен мандата на Управителния съвет с още пет години. На края бе приета план-програма за дейността на „Национален морски музей” през 2013 – 2014 г.
Съвместна публикация на morskivestnik.com и morskimusey-bg.com
Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
Директорът на музея д-р Мариана Кръстева (в ляво) приветства участниците в събранието с добре дошли. В средата е председателят на Управителния съвет инж. Николай Парашкевов, а в дясно е заместник-председателят Невяна Димитрова.