НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 УНИКАЛНАТА ИСТОРИЯ НА МАНДРЕНСКОТО ЕЗЕРО
Мандренската лагуна с пълно основание може да се възприеме като истинска люлка на древната цивилизация. Нейното възникване е замъглено и се губи в  далечните геологически епохи от историята на нашата планета. Всеки, който се разхожда по брега на днешния язовир „Мандра” би могъл да се натъкне на вкаменени стволове от дървета, размити от повишението на водата след построяването на язовирната стена.
Геолозите приемат, че тези вкаменени дървета и тяхното преотлагане в геологическите пластове се датира в хронологическия диапазон отпреди 65 и 50 милиона години  (според консултацията, която ми даде геолога Йордан Йорданов). Тогава на мястото на Мандренската лагуна се е била образувала дълбока долина и реките, които се вливали тук, предходници на днешните Средецка, Русокастренска, Изворска, Факийска и другите по малки рекички, постепенно запълнили дълбоката Мандренска падина.
Гледана от самолет, Мандренската лагуна се появява в илюминаторите, когато се лети над град Средец. Човек има чувството, че малко преди далечните очертания на морския бряг Средецката река просто се разширява. И езерото прилича на естествено продължение на реката. Можем да си представим колко дълбоко е било това корито, което се е сливало с коритата на реките. Техните наноси, измерени от геолозите достигат до дебелина 50 м, докато във Варненското езеро те са 43 м, а средните наслаги при другите черноморски езера са около 30 м. ...

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.