НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО „ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ”
На състоялото се общо събрание на Сдружението „За чисти и безопасни фарватери” бяха приети основните насоки за работа през настоящата година. Решено бе да приключи работата по легитимирането на Сдружението пред държавните органи и институции. Това ще стане успоредно с популяризирането на дейността на Сдружението чрез участие на членовете му в различни мероприятия на Военноморските сили и други обществени организации и сродни сдружения и клубове. Ще бъде проучено общественото мнение за изграждане във Варна на паметник на миньора.
Част от дейността ще бъде насочена и към Балчик. Там се предвижда предприемането на действия за експониране на оживено място в Белия град на паметник на рейдови миночистач (проект 501).
Предвижда се съвместна проучвателна работа с Военноморския музей за проверка на възможността за експониране във външната експозиция на един малък соленоиден трал. Заедно с това Сдружението ще поеме шефство над свързаните с минно-тралните сили експонати във Военноморския музей. През тази година това шефство ще включва и почистване на парка на музея и частичен ремонт на миночистачния катер  проект „Пампулов“, изложен във външната експозиция. Ще бъде организиран пленер на художници за изработване на картини на военноморска тематика.
„За чисти и безопасни фарватери” ще създаде собствен архивен фонд от снимки, филми, документи и други материали от историята на миночистачните сили на флота. Ще бъде отпечатан алманах на служилите в 3-и отделен дивизион тралчици офицери, старшини и матроси от основаването до закриването му. За тази цел ще бъде направено проучване в Държавния военноисторически архив -  Велико Търново, за изготвянето на списък на служилите в дивизиона.
Цялата дейност на Сдружението ще бъде огласявана сред обществеността чрез уеб-страница, която предстои да бъде създадена.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
Рейдови миночистачи проект 501 в Пункта за базиране Варна. Такъв евентуално ще бъде вдигнат на постамент в Балчик, където дълги години базираше 5-и отделен дивизион рейдови тралчици. В състава му имаше точно такива миночистачи, преди превъоръжаването с по-нов модел.