НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ВВМУ: НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПОСВЕТЕНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МОРЕТО

На  16 и 17 май 2013 г. ще се проведе научна сесия с международно участие, организирана от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”,  посветена на Европейския ден на морето - 20-ти май. Неделима част от аспектите на тази проблематика, сесията е сред най-значимите изяви на Морско училище в навечерието на светлия празник на българската просвета и култура - 24 май. Научната сесия, посветена на Европейския ден на морето се провежда с подкрепата на Научно-техническите съюзи - Варна.
Сесията се открива днес (четвъртък) в 10.00 ч. в зала 11 с пленарен доклад  на тема: „Възможности за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и управленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през ХХІ век”.

В рамките на сесията се провеждат:

1. Семинар на тема: „Съвременни противокорабни ракетни системи и системи за самоотбрана” с участието на представители на компаниите Diehl BGT Defence и SAAB на 16.05.2013 г. от13.30 ч.  в зала 11.
2. Кръгла маса под егидата на Съюз на учените – Варна на тема „Космични стандарти в шедьоврите от Варненския некропол” на 16.05.2013 г. от 14.00 ч.  в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
3. Семинар на тема „Сугестопедия - резервопедия. Педагогика на скритите резерви на човешката личност. Практически приложения. Демонстрация” на 16.05.2013 г. от 16.30 ч.  в зала 9.

Научната сесия ще бъде открита от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан І ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров. В 11.30 часа започват заседанията по секции. Те ще работят в следните тематични направления:
1. Проблеми на висшето образование и следдипломната квалификация. Психология
2. Военни науки. Национална сигурност и отбрана
3. Корабоводене. Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
4. Електроника
5. Компютърни системи и информационни технологии
6. Корабни енергетични уредби и системи.
7. Технология на кораборемонта и подводни технологии
8. Електротехника и автоматика
9. Механика, математика и физика
10. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение
11. Обществознание. Икономика и управление.

В рамките на научната сесия ще бъдат представени 122 доклада, като 56 ще бъдат изнесени от участници от ВВМУ„Н. Й. Вапцаров”, 43 доклада - от Института по металознание – БАН, и Военномедицинска академия, от Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, ВСУ „Ч. Храбър”, ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий”, РУ „А. Кънчев”, ВТУ „Т. Каблешков”, БУ„Проф. А. Златаров”. Участие ще вземат и преподаватели от Военноморската Академия „Мирчеа Сел Бартан”, Морския университет – Констанца, в Румъния, Каспийския държавен университет – Казахстан, и Казахската академия за транспорт и комуникации.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник „Морски научен форум”.
За информация – www.naval-acad.bg