НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА - 1878-1906 Г. ЧАСТ 1

ВЪВЕДЕНИЕ
Това проучване е част от историята на военноморските връзки на България. Доколко незадоволително тя е изследвана и популяризирана показва твърдението в статията „Военноморски сили на България” в Уикипедия, че „Според историците първото официално посещение е от 29 юни до 1 юли 1901 г., когато руският броненосец „Ростислав” и миноносец 253 [...] посещават Варна и Бургас” [1]. Тази версия продължава да битува в морскоисторическата литература (от 1970 г. досега), въпреки че още преди 8 години публикувах доказателства за нейната недостоверност [2] - това посещение нито е първото от този род, нито е официално. Нещо повече, при него Русия старателно избягва знаците на официалност, за да не развали отношенията си с Турция.
Като изключа многобройните популярни публикации, започвайки от най-ранната известна ми - на Владимир Павлов от 1978 г. [3], първото епизодично споменаване на няколко посещения (1901-1908 г.) в научната литература прави пак той [4, с. 38-42, 75-79]. Първата научна публикация, посветена обаче специално на тази тема, е дело на Чони  Чонев [5]. До нейното появяване при издирване на сведения за подготвяната от мен българска морска библиография описвах и данни за посещения на чужди военни кораби в българските  пристанища на Черно море, Дунава и Бяло море, но нямах намерение да се занимавам с тази тема. Статията на Ч. Чонев стана повод да публикувам обширен критичен материал, с който обосновах виждането си за далеч по-богатата история на  военноморските връзки на България [2]. Тогава (2005 г.) откликнах на предложението на редакцията на „Морски вестник” да подготвя тази критична статия, защото главната ми цел беше да се ангажирам публично пред двама почитатели на морската история, че ще им съдействам, ако те (поне единият от тях) започнат целенасочено да изследват тази тема. Уви, не успях. Затова реших, доколкото  мога,  да проучвам поне част от нея, по-точно - посещенията на чужди военни кораби и чужди флотски представители в България през периода 1878-1944 г. Междувременно публикувах вече някои първи резултати в „Морски вестник” [6] до [15].
Имам доброто желание да подредя хронологично всички мирновременни посещения на чужди военни кораби и флотски дейци през периода 1878-1944 г. в отделна книга. Естествено в началото ще има обща част, в която ще изложа преглед на публикации на други автори, методологията и методиката на изследването, загатнати накратко преди 8 години [2], ограничителни условия (например целта е да представя историята на дадено посещение, а не историята на конкретния кораб, поради което избягвам да навлизам в сравнителни анализи на многобройните различия в данните на корабите), обосновка на статистическите показатели, както и аналитичните резултати от проучването. Предвид това и поради ограниченото място за сегашното изложение тук се виждам принуден да спестя планираната обща част.
Настоящото проучване представя само основното изложение по темата през периода 1878-1906 г. във Варна. То обхваща: 40 посещения от 58 кораба на 8 страни - Русия (1878 г.), Турция (1878 г.), Франция (1880 г.), Румъния (1883 г.), Австро-Унгария (1891 г.), Германия (1896 г.), Италия (1897 г.) и Англия (1901 г.), като годините в скоби означават най-ранните издирени досега визити. За сравнение посочвам, че за същия период в литературата [5] са приети 6 посещения от 15 кораба на 2 страни (Русия и Германия).  Още през 2005 г. обосновах главния извод, че международните военноморски контакти на България през периода 1878-1944 г. са НЕКОЛКОКРАТНО ПО-ИНТЕНЗИВНИ от дотогавашните представи в морската историография. Сега публикувам нови доказателства за този извод - от гореспоменатите сведения нови (в сравнение с данните, които съобщих през 2005 г.) за разглеждания период до 1906 г. са: 17 посещения от 30 кораба на 5 страни (Турция, Румъния, Австро-Унгария, Германия, Англия). В действителност тези военноморски посещения сигурно са още по-интензивни по две причини: а) настоящата публикация съдържа само визитите във Варна и то до 1906 г.;  б) трудна достъпност на източници (стационерите на Англия, Франция, Германия, Австро-Унгария и Италия, базирани в Цариград,  вероятно са посещавали по-често Варна и Бургас, но досега не съм открил публикации за други визити).
С тази уговорка, кораби на Франция се появяват във Варна още през 1880 г. (не през 1920 г. - в скоби посочвам годината, приета в морскоисторическата литература), на Румъния - 1883 г. (не 1940 г.) и при това тези посещения са значително по-интензивни в сравнение с досегашните ни представи, Австро-Унгария - 1891 г. (-), Германия - (не 1902 г.), Италия - 1897 г. (не 1925 г.), Англия - 1901 г. (не 1919 г.).
Наред с техническите новости в световното корабостроене, които стават достъпни за българските морски специалисти и обикновените граждани, тези чужди военни кораби в повечето случаи изпълняват важни дипломатически мисии.

Литература
1. Военноморски сили на България. - http://bg.wikipedia.org/wiki/
2. Алексиев, Иван. Несполучлива визита в българската морска историография. - Морски вестник, № 14, 20 юли 2005, 7-8.
3. Павлов, Владимир. Развитие на българския военноморски флот 1897-1913. С., ДВИ, 1970.
4. Павлов, Владимир. Руски кораби в България. - Маяк, № 8, 23 февр. 1978, с. 4.
5. Чонев, Чони. Визитите на чужди бойни кораби в български пристанища до Първата световна война. - ВИС, 2005, № 1, 20-24.
6. Алексиев, Иван. Посещения на френски военни кораби в България 1878 - 1944 г. - Морски вестник, № 4, 28 февр. 2007, с. 12.
7. Алексиев, Иван. Испанска ескадра посещава Варна през август 1927 г. - Морски вестник (Варна), № 367/368, юни 2011, с. 13. Статията е поместена най-напред в сайта на „Морски вестник” http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_post/ispeskadra.html  (11 май 2011).
8. Алексиев, Иван. Австралийски кораб посещава българско пристанище през 1919 г. -  http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/awstravnvis.html  (25 юни 2011).
9. Алексиев, Иван. Посещения на американски военни кораби в български пристанища през 1912 - 1923 г. - http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ussshipvisitvarna.html (27 юни 2011).
10. Алексиев, Иван.  Неизвестно посещение на нидерландски военен кораб в България (1926 г.). - Морски вестник (Варна), № 369, август 2011, с. 6. Статията е поместена най-напред в сайта на „Морски вестник” http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/niderlandivalex.html  (28 юни 2011)
11. Алексиев, Иван. Шведски военен кораб посещава Варна през 1925 г. -  http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/shwedskivanrnaivalex.html  (29 юни 2011).
12. Алексиев, Иван. Посещения на американски военни кораби в български пристанища през 1920 - 1927 г. - http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ussvnivalexdo0107.html (1 юли 2011).
13. Алексиев, Иван. Италиански военноморски посещение до 1929 г. Още нещо за загадъчното посещение на италиански водосамолети във Варна през 1928 г. -  http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ivivaleitalball.html (13 ян. 2012 г.).
14. Алексиев, Иван. Италиански самолети повтарят полета от 1929 г. през 2003 г. -  http://morskivestnik.com/compass/news/2012/012012/012012_52.html(18 ян. 2012 г.).
15. Алексиев, Иван. Гостуването на италианската ескадра през 1929 г. във Варна- http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/IVALEXITALHUYIDRTORROEO2101201212.html  (21 ян. 2012 г.).

Иван АЛЕКСИЕВ

Бележка на редакцията на „Морски вестник”: Изследването на инж. Иван Алексиев „Посещения на чужди военни кораби във Варна - 1878-1906 г.” ще бъде отпечатано като отделна книжка №1 на Библиотечна поредица „Морски свят”. Тя ще бъде приложение към печатното издание на „Морски вестник” (бр. 371 - 372), който ще бъде в ръцете на нашите редовни читатели до края на м. юни 2013 г. Публикуваме (на няколко части) изследването и в интернет-изданието, за да можем да представим коректно всички ползвани и цитирани от автора източници от интернет (с тяхното пълно изписване). По понятни причини, в печатното издание поместването на пълния обем на някои от тези източници ще заема само много място, но трудно може да бъде полезно на читателя, защото обикновено представляват дълги съчетания от символи, които трудно могат да бъдат възпроизведени. Интернет-изданието позволява ползването на тези източници без проблем. Освен това, с електронната публикация разширяваме чувствително и читателската аудитория, а това е желанието и на автора, и на издателя.

Част 1 от изследването на инж. Иван Алексиев „Посещения на чужди военни кораби във Варна - 1878-1906 г.” (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.