НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОБЕЗВРЕДEНАТА ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
ОПАСНА МОРСКА МИНА ПОСТАВЯ
ВЪПРОСИТЕЛНИ


В официално съобщение на ВМС се съобщава, че:
На 3 юни 2014 г., в района на Камен бряг, водолаз открива съмнителен обект, наподобяващ морска мина. В 12.20 часа след получено искане от Областния управител на област Добрич, положителна резолюция на Началника на отбраната на Република България и заповед на Командира на ВМС, групата за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси и морски мини от Военноморска база - ВМС заминава за мястото. Ръководител на групата е капитан - лейтенант Илия Стойчев, водолази са главен старшина Димитър Македонски и мичман Петър Петров, а медицинско осигуряване е от главен старшина Юри Пискулийски. При направения оглед водолазите
класифицират обекта
Карта на минните постановки в Черно море. (По Л. И. Митин и др. - 2006). Според нея, половината от поставените в Западно Черно море мини са все още на дъното! Източник: http://krimea.info
като опасен боеприпас - морска магнитна мина „ДМ”, намираща се на 3 метра дълбочина на 6 метра от брега.
След обезопасяване на района мината е подривена на място. Следва мощна вторична детонация (образуван е 70 метра воден стълб) и ударна вълна.

Това съобщение бихме могли да отминем без особено внимание, защото такива действия нашите флотски специалисти извършват по няколко пъти в годината по цялото ни Черноморско крайбрежие. Уви, ехото от Втората (а и от Първата) световна война на Черно море скоро няма да заглъхне. Това, което обаче заслужава особено внимание и поставя въпросителни, е класификацията на опасния боеприпас - „Морска магнитна мина „ДМ” (DM). Тя не е неизвестна, напротив - изучава се от бъдещите офицери от ВМС. Известна е като „дънна, неконтактна мина с магнитен акустичен или комбиниран взривател ... немско производство”. Но, както отбелязват експерти по въпроса, използвана е на Балтийско море и на големи реки по време на Втората световна война. А на Черно море?
На Черно море, според съветските постове за противоминно наблюдение, германците поставят 835 дънни неконтактни мини, от които са унищожени само 242, или 29 %! (Костриченко, В. В., Минная война на Черном море, Севастополь, 2000, с. 20). Тъй като поставените мини при всички случаи са повече (не всички са били фиксирани от противоминните постове), опасността от тях за корабоплаването остава и това се потвърждава от периодичните публикации в печата. Но, да уточним все пак, тези 835 дънни неконтактни мини са поставени само пред тогавашните съветски Черноморски брегове!
Пред нашите Черноморски брегове, според капитан І ранг доц. д-р Георги Антонов (мир на праха му!) през годините на Втората световна война са поставени „хиляди КОНТАКТНИ (подчертано от мен - Ат. П.) морски мини от различен произход и образци” („Българският Военноморски флот през Отечествената война 1944 - 1945 г.”, Книгоиздателство „Г. Бакалов”, Варна, 1985, с. 70). За неконтактни мини не се споменава никъде и в „История на българския Военноморски флот”, С., Военно издателство, 1989 г., но това е обяснимо и с факта, че авторът е същият. Успешна борба с неконтактни дънни мини нашите военни моряци водят на река Дунав, но те не са немски, а английски (на такива се натъкват и потъват модерният пътнически кораб „Княз Симеон” и новият влекач „Русе”).
И така, какво търси немската морска дънна неконтактна мина „ДМ” пред нашето Северно Черноморско крайбрежие? Това обаче е само единият от въпросите, на които следва да бъде даден отговор. В спомените на флотски ветерани се прокрадват сведения и за други открити неконтактни мини, но става въпрос само за единични случаи. Дали тази „ДМ” идва, докарана от теченията от някогашните съветски (днес - украински и руски) черноморски брегове, или и по нашето крайбрежие от германците са поставяни систематично дънни неконтактни мини, за които нямаме информация?
Тази тема си плаче за продължението, дано това стане по-скоро!
Атанас ПАНАЙОТОВ