НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОБРЪЩЕНИЕ НА ВИПУСК „74” НА ВВМУ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ”


Относно: Събиране на средства за приемане на почивка на деца-сираци на загинали родители, от двете воюващи страни в Украйна.

Уважаеми съграждани,

Ние, възпитаниците от 74-ти випуск на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, водени от хуманни чувства и жалост за безсмислените жертви в една братоубийствена, гражданска война в Украйна, оставяща множество деца сираци,
Подвластни на заветите на нашия патрон - поетът-революционер Никола Йонков Вапцаров, по-точно финалните му пророчески слова, от речта произнесена, при завършване на училището (1932 г.), а именно …
Ние не искахме днес да огорчаваме, искахме да поправяме.
Защото действително е необходимо, защото иначе с грядущите ще имате конфликти, конфликти, не проявени в реален смисъл, но вътрешни, дълбоки, трагични
.”
Едновременно с гореказаното, отчитайки и ангажиментите на България в редица международни конвенции, като: Женевските конвенции на Червения кръст и по морско право, Конвенцията на ООН по морско право, редица конвенции за безопасност на ИМО и ИКАО, базовите принципи за демокрация, върховенството на закона, укрепването на сътрудничеството на гражданските общества на „Парламентарната асамблея на черноморските страни за икономическо сътрудничество”;
Припомняйки си, че разпоредбите на Конституцията ни, Закона за международните договори на Р. България и други национални правни документи, ни задължават да спазваме поетите си международни ангажименти, в това число и за „хуманно отношение, за о
казване помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, предотвратяване и облекчаване човешките страдания при всички обстоятелства, независимо от националната принадлежност или статуса на лицето, попаднало в бедствие или обстоятелства, при които то е било открито, без каквито и да са предпочитания по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения”,
СЕ ОБРЪЩАМЕ преди всичко към морската общественост, хората, които в професионалния си живот и дейност, многократно са служили достойно на посочените по горе хуманни принципи и отношение към ближните страдащи хора,
С предложението: Да помогнем на децата сираци от двете страни на барикадата в Украйна, като осигурим малко радост за лишените от бащинска грижа, невинно страдащи деца на тази страна, като съберем средства за осигуряване на кратка тяхна почивка в България.
Випуск „74” с командването на училището, 20.09.1959 г.
Алманахът на випуска, издаден проз 2007 г.
Първият френски ядрен опит на атола „Муророа”.
С настоящото Обръщение, ние възпитаниците от „74” випуск на ВВМУ, се опитваме и да поправим една несправедливост, възникнала поради едностранното отношение на официалните държавни власти у нас, обявили, че ще се предоставят грижи за ранени бойците от украинската страна, без да прилагат същия подход и към воините от другата страна.
Тази едностранчивост и неуважение към поети международни задължения, засегна нашите чувства за справедливост и граждански дълг и предизвика нравствен морален конфликт в общественото пространство, защото не само, че като държава и общество сме ангажирани да спазваме поетите хуманни задължения, но и истината, че в болката и страданието, всички хора сме равни, а това не ни позволява да постъпваме по друг начин.
Имайки предвид изреченото до тук, предлагаме някоя неправителствена организация (НПО) от бранша, например Моряшкия професионален съюз (МПС), Асоциацията на възпитаниците на морско училище (АВМУ), Българската асоциация на морските капитани (БАМК), или друга авторитетна неправителствена структура, да предприеме конкретни мерки и създаде условия за прозрачност и контрол при реализация на идеята заложена в Обръщението.
Обръщението е отворено за присъединяване за български и чуждестранни юридически и физически лица, без каквито и да са ограничения.

Сътворено и одобрено на годишната среща на випуск „74” на ВВМУ.
20 септември 2014 година, Варна.

Кратка справка за випуск „74” (1955-1959 г.) на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”

Випуск 74 е:

- Първият випуск, завършил пълния курс на висше морско образование, след обявяването на Висшето народно военноморско училище (ВНВМУ) за висше военно учебно заведение;
- Половината от кандидатите, приети при постъпване във ВНВМУ, са абитуриенти на съществувалото по това време „Нахимовско” училище във Варна;
- Випуск 74 е може би най-малкият випуск (през втората половина на ХХ век) на училището - 30 души;
- По-голямата част от випуска допълнително са преминали през СКОС (специализирани курсове за офицерския състав) и са първите офицери на служба в модернизираната служба за Брегова охрана - „Радиотехническата служба” на ВМС;
- Друга част от тях са специализирали във военни академии в СССР;
- През годините на активна професионална изява, от випуска са излъчени двама командващи на ВМС, министър на отбраната, съветник по информационните технологии на министъра на отбраната, областен управител, няколко капитани далечно плаване и главни механици в търговския ни флот, специалисти в сферата на спътниковите комуникации и морското спасяване, представители на България в международни организации и в задгранични служби на различни министерства;
- членове на випуска имат много сериозен принос за изграждането на Военноморския флот на България, за отбраната на страната, за възстановяването на спомагателния търговски флот и морската аварийно-спасителна служба, техния разцвет и изяви, както и за създаването на първата доброволческа морска спасителна структура в Черноморския регион;
- Членове на випуска имат определен принос за изграждането на Световната морска система за безопасност (GMDSS), както в световен мащаб, така и за Черноморския регион;
- Като офицери от запаса, след активния си професионален живот, някои от тях продължават активно да работят за възраждането на морска България.
От 74-ти випуск е първият българин, починал в следствие на радиоактивно заразяване от ядрени опити в морските простори. Това е съвипускникът им Иван Папазов, който по време на щурманска вахта на мостика на кораб „Акамар” през 60-те години на миналия век, при преминаване през радиоактивния облак на френския ядрен опит на атола Муророа (Френска Полинезия), получава сериозна доза радиоактивно облъчване, заболява и в последствие почива.
По големи подробности за випуска - в Алманаха им.
Лице за контакти по повод Обръщението на випуск "74" е о.з. адмирал Христо Контров.

Настоящата им среща е 55-та, след завършване на ВВМУ.