НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ДЕМОБИЛИЗАЦИЯТА НА МИННИТЕ ЗАГРАДИТЕЛИ „ДУНАВ” И
„СВИЩОВ” ПРЕЗ 1946 Г.

1946 г. Постепенно нарастващият товарооборот в дунавските пристанища на следвоенна България е повод от Дирекция „Водни съобщения” да искат от Морските войски и от Комисията по примирието в София (с представители от СССР, САЩ и Великобритания) да бъдат върнати речните моторни кораби „Дунав” и „Свищов”, използвани по време на войната като минни заградители, обратно в Пристанище Русе. Документът е с гриф „Тв. бързо!”, което показва сериозността на проблемите пред дунавските ни пристанища и речното ни корабоплаване. Молбата на Дирекция „Водни съобщения” е удовлетворена и мобилизираните кораби се връщат в Пристанище Русе, за да се включат в състава на Параходство „Българско речно плаване”.
Историята на „Дунав” и „Свищов” е известна. Те са пленени от германците през Втората световна война югославски плавателни съдове, които по-късно са продадени на частен корабопритежател в Русе. Корабите са построени в Линц, Австрия, и имат пълно водоизместване от 544 тона. След влизането на България във войната двата кораба са мобилизирани и прехвърлени във Варна, където под ръководството на капитан І ранг Протаси Пампулов са преустроени в минни заградители и носят до 60 мини. Минните заграждения пред българското черноморско крайбрежие обхващат акватория от над 500 квадратни мили и голяма част от тях са извършени с „Дунав” и „Свищов”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Документът, с който от Дирекция „Водни съобщения” отправят молба към Морските войски и към Комисията по примирието в София за връщането на „самоходните шлепове” „Дунав” и „Свищов” в Пристанище Русе. Оригиналният документ се съхранява в Държавния военноисторически архив – Велико Търново. Тук публикуваме копие, предоставено ни от Военноморския музей – Варна.
Минният заградител „Дунав”, а зад него едва се вижда минният заградител „Свищов”.