НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЧИТАТЕЛЯТ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ СИМПОЗИУМ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ МОРСКИ КРАЙБРЕЖИЯ

Проф. Божимир Давидов - читател, приятел и автор на „Морски вестник”, ни подсети, че по повод на информацията 3 февруари 2017 г. Фондация и банка подпомагат научен симпозиум за европейските морски крайбрежия
можем да добавим и още нещо по тази тема. Това е един труд на неговия дядо - също професор и също с името Божимир Давидов. Той е публикуван преди 105 години в отделен отпечатък от „Трудове на българското природо-изпитателно дружество”, книга V и е със заглавието „Крайморските пясъци в Ю. България и тяхната растителност”, (с една карта за разположението  на крайбрежните пясъци), София, 1912 г., Царска придворна печатница”.
Интересът на проф. Божимир Давидов (старши) към темата е траен и задълбочен. На него дължим още една интересна публикация, която също не бива да забравяме: Давидов, Б. 1905. Флората на крайбрежните и терциерните пясъци във Варненски окръг. - Изв. за команд. Минист. на народ. просвещение, 2: 1-9.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Отделният отпечатък от „Трудове на българското природо-изпитателно дружество”, книга V със заглавието „Крайморските пясъци в Ю. България и тяхната растителност”, София, 1912 г., Царска придворна печатница”.
Картата за разположението на крайбрежните пясъци в Южна България, приложение към цитирания труд на проф. Божимир Давидов.
Биографичната бележка за проф. Божимир Давидов (21 февруари 1870 - 16 октомври 1927 г.) е поместена в статията на проф. д-р Стефан Станев „Редките растения в България: равенът - древната рилска билка” (https://uni-plovdiv.bg)