НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Преди 60 години:
ИМЕНУВАНЕТО НА НОВОЗАКУПЕНИЯ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОРАБ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Преди 60 години, на 1 юни 1957 година, Президиумът на Народното събрание на Народна република България издава Указ № 218, с който се постановява новозакупеният от Англия товарен кораб с товароподемност 10 000 тона да бъде именуван „Васил Левски”. Този акт е издаден на основание чл. 35, т. 19 от Конституцията на Народна република България и чл. 6 от Указа за наименованията с народностно и обществено значение, във връзка с чл. 12 от Указа за търговското корабоплаване.
Със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна, издирихме в Централния държавен архив (във Фонд 117 - на Народното събрание) този указ и преписката, свързана с издаването му. Всъщност, подготовката за този акт започва по-рано: от 7 май 1957 г., когато заместник-министър на транспорта и съобщенията (с неуточнени засега име и фамилия) изпраща молба до председателя на Президиума на Народното събрание за издаването на този указ. В тази молба се съдържа важната информация, че с разпореждане от 23 април 1957 г. на Министерския съвет е разрешено закупуването за нуждите на търговското ни корабоплаване на нов кораб с товароподемност до 10 000 тона. Такъв кораб вече е закупен от Англия и през м. юни 1957 г. предстои приемането му от български екипаж.
Заместник-министърът правилно информира председателя на Президиума на Народното събрание, че със своите 9210 тона товароподемност, новият кораб заема второ място сред плавателните съдове, които до момента притежава страната ни. Малко по-голям е закупеният предната година моторен кораб „Балкан” (товароподемност 10 272 тона). Учудва обаче неинформираността на зам.-министъра, благодарение на която той дезинформира оперативния орган на Народното събрание. Той твърди: „В нашия търговски флот има вече доста кораби си имената на заслужили народни дейци като Христо Ботев, Димитър Благоев, Георги Димитров, Христо Смирненски, Никола Вапцаров и други”. Истината е, че до този момент в търговския флот имаме само „Н. Й. Вапцаров” (приет през 1949 г.), „Христо Смирненски” (приет през 1949 г.) и „Христо Ботев” (приет на 28 март 1957 г.). Кораб (пътнически) с името на Георги Димитров влиза в експлоатация през следващата - 1958 г. А кораб (също пътнически) с името на Димитър Благоев влиза в строя едва през 1969 г.
Явно някой е подвел съответния зам. министър, а той - председателя на Президиума на Народното събрание. Така или иначе, указът е факт на 1 юни 1957 г. От деловодството на Президиума изпращат уведомително писмо не само до Министерството на транспорта и съобщенията, но и до отдел „Вътрешна информация” на Българската телеграфна агенция, „за да бъде публикувано в ежедневната преса утре, неделя, на 2 юни 1957 г.” Да, 2 юни е наистина подходяща дата за публикуването на съобщение за именуването на кораб с името на Васил Левски.
И така, необходимият за целта бюрократичен кръг е затворен: Министерство на транспорта и съобщенията - Президиум на Народното събрание - Министерство на транспорта и съобщенията


Моторният кораб „Васил Левски” пристига в Пристанище Бургас. Пощенска картичка, издадена през 1960 г. От колекцията на Михаил Заимов.
Молбата - предложение от зам. министър на транспорта и съобщенията до председателя на Президиума на Народното събрание от 7 май 1957 г.
Препис от Указ № 218 от 1 юни 1957 г.
Уведомителното писмо до Министерството на транспорта и съобщенията.
Уведомителното писмо до отдел „Вътрешна информация” на Българската телеграфна агенция.
(плюс БТА). Тази процедура ще продължи още дълги години и едва ли си струва да разсъждаваме повече по въпроса, ако във фондовете на Централния държавен архив не откриваме още нещо. И то е:
„Решение № 154 от 1 юни 1957 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП за наименуване на товарен кораб на името на Васил Левски. Приложен: Доклад от Георги Дамянов, член на ПБ относно предложение от Министерство на транспорта и съобщенията за наименуване на новозакупения от Великобритания кораб. 11 май - 1 юни 1957 г.” (Централен държавен архив, фонд 1Б, опис 6, а.е. 3280, лист 1-2). Ако някой не знае кой е Георги Дамянов - нека погледне факсимилето от преписа на указа. Той е председател на Президиума на Народното събрание...
Така Указът на Президиума на Народното събрание всъщност легитимира едно решение на Политбюро на ЦК на БКП (и указът, и решението са от една и съща дата) и на практика той е издаден само формално на основание чл. 35 от Конституцията на НРБ. В действителност е издаден на основание чл. 1 от същата тази конституция, който определя ръководната роля на БКП във всички сфери на обществено-политическия, стопанския и културния живот на страната.
По-късно, когато търговският флот на България започва стремително да нараства и именуването на корабите става многократно всяка година, този подход е променен, но за да узнаем кога и как точно става това, трябва да се направят повече проучвания по въпроса.
Атанас ПАНАЙОТОВ