НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОХРИДСКИ СЛЕДИ В ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (3)
(Продължение)

В личния фонд на проф. Петър Карасимеонов, изпълняващ длъжността архитект в Народния археологически институт в София от 1938-1944 г., са запазени 6 броя дневници със скици и записки от изследването на църквата „Св. София“ в гр. Охрид през 1941-1942 г. В подготвеното „Изследване на църквата „Св. София“ в Охрид и нейното историческо значение“, на немски език има и над 30 броя снимки и скици от заснемането на църквата „Св. София“ в Охрид през 1941 г.
В друг семеен фонд са запазени спомените на артистите Роска Петрова и Идеал Петров.
Ето какво пише в спомените си Роска Петрова:
„Сезон 1941-1942 г. Заминахме за Скопския народен театър в Освободена Македония - Втори народен български театър.... Театърът направи представление във Велес, родния ми град и по програма посетихме Битоля, Щип, Прилеп и Охрид....
Охрид е старинен град с много манастири. С чуден булевард край Охридското езеро. Там ядохме розова пъстърва на скара ...

Пълния текст на изследването на Гергана ГЕОРГИЕВА, ст. експерт, ОДА - Варна, можете да прочетете в рубриката „От фондовете на Държавен архив - Варна”.


ДА - Варна, ф. 1317, оп. 1, а.е. 96-101.