НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОТОРНИЯТ КАТЕР „ТАНГРА 2“ СЕ НУЖДАЕ ОТ НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ
В края на последния работен ден от отиващата си седмица - 17.30 ч. на 1 март 2017 г. изтече удълженият срок за подаването на оферти по обществена поръчка, обявена от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) - Териториално поделение Пристанище Варна. Тя е за: „Извършване на неотложни ремонтни дейности по моторен катер „Тангра 2“. Общата прогнозна стойност на поръчката е 55 000 (петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.
Моторният катер „Тангра 2“ се използва за поддръжката на средствата за навигационно осигуряване във Варненския регион, за които отговаря ДППИ.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Моторният катер „Тангра 2“ в действие, 2007 г. Снимка Пресиян ПАНАЙОТОВ
„Тангра 2“ по време на ремонт, 2006 г. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
Спускане на „Тангра 2“ на вода след ремонт, 2011 г. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК