НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ФОНДАЦИЯ „ВИА ПОНТИКА” ПРИДОБИ ЦЕННА КАРТА НА
ЕЗЕРОТО ВАЯ

Фондация „Виа Понтика” придоби ценна карта на Бургаското езеро Вая. Водният басейн е една от най-значимите спирки по хилядолетния миграционен път на птиците, дал името си на фондацията. На неговото съхранение, популяризиране и запазване е посветена дейността на „Виа Понтика”, съобщават от изследователския център ЕКОПАН.
Картата на Ваякьойското (Бургаското) езеро е част от важния за Бургас картен лист Даутли, който от своя страна е част от Генералщабна карта на българската армия. Създадена през


Ваякьойското (Бургаското) езеро, отсечка от Генералщабна карта на Царство България, М 1:40 000, 50х32см, от картен лист Даутли, Географически институт, създадена през 1907 г., поправена и допълнена 1925-1930 г.
Логотип на Фондация „Виа Понтика”- Бургас.
1907 г. от Географическия институт в София и изпълнена в детайлния мащаб 1:40 000, тя е допълвана, коригирана и развивана от военните ни картографи в продължение на няколко десетилетия, като последното й издание е от 1930 г.
Картата представлява богат на информация документ, осъществен с точните методи на военната картография. Тя е донесла до наши дни безценни сведения  за водния басейн, за неговите граници, топонимия, населени места в съседство и поземлена собственост. Което позволява да се състави многомерна и достоверна картина за състоянието на едно от най-интересните Бургаски езера. 
Картата е дарение за фондацията от Програмно-координационния център за научни изследвания „Екопан” - Малко Търново. Неговата картографска сбирка, създавана от 1985 г. насам, обхваща физикогеографския район Тракия и съдържа редки и ценни картни издания, които по-късно са дигитализирани. През 2016 г. част от колекцията е показана в Истанбул по случай националния ни празник 3 март. 
Съвременната възстановка на картата е дело на специалистите картографи от дигиталния архив „Тракия” на МКТЦ „Геопан” - Бургас. Създаден още през 2001 г. в процеса на работата върху проекта „Енциклопедия Тракия”, дигиталният архив вече съдържа повече от 800 високотехнологични копия на стари карти и гравюри за областта Тракия, разположена на територията на България, Гърция и Турция. 
Желанието на дарителя да подкрепи фондация „Виа Понтика” в усилията й за съхранение и изследване на Бургаското езеро ще намери продължение в още някои съвместни дейности. Сред тях е по-нататъшното развитие на информационно-посетителския център чрез обогатяването му със самостоятелна експозиция от стари карти, гравюри и дневници на европейски пътешественици, посещавали в продължение на почти три века района на Бургас и неговите езера.