НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФЛАГ
Беше началото на март 2006-та година. Швейцарската компания „Ривър адвайс“ бе свикала всички свои корабни кадри: капитани, помощник-капитани, механици и хотел мениджери на митинг с цел уточняване на фирмените стандарти за предстоящия сезон. Мероприятието се провеждаше ежегодно на един от пътническите й кораби, оставен на зимовка в Базел. Бяха наети скъпо платени лектори, които жонглираха умело с думите, стараейки се да ни внушат, колко важни са представените от тях теми. В същност ни пълнеха главите с непотребни неща, които трябваше уж да повишават качеството на предлагания от нас туристически продукт. Още миналата есен бяхме събрани в същия състав, за да направим отчет на току що завършилия туристически сезон и да отпразнуваме края му. На всеки от нас бе оповестен кораба, на които трябваше да служи през следващата навигация. Аз продължавах своята работа на луксозния MS „Sound of Music“ като отговорен капитан. Познавах кораба и се радвах на възможността да плавам още една година на него. В телефонни разговори, които проведох през вече отиващата си зима моето разпределение беше многократно потвърждавано от различни началници. Дори през февруари можах да узная, кой ще бъде втория ми помощник-капитан.
На втория ден от митинга забелязах, че от рецепцията ми се усмихва познато момиче - българка, с която вече бяхме работили на „Sound of Music“. Попитах я:
- Елена, ще бъдем ли отново заедно през настоящия сезон?
- Да, кептън, но защо сте записан в екипажния списък като втори капитан?
Отначало помислих, че се шегува, но след като тя повтори твърдението си, реших, че при изготвянето на списъка е станала някаква грешка. Според нея за първи капитан бил предвиден новия ми втори помощник, германецът Андреас. Не можах да проверя веднага списъците, защото времето за почивка бе изтекло, а следващата лекция щеше да започне всеки момент. Докато събралото се в салона пъстро множество слушаше с показно внимание оптимистичните прогнози за развитието на „Ривър адвайс“, аз постоянно си мислех за допусната груба грешка в списъка. С нарастваща тревога дочаках следващата почивка, за да се уверя, че ... „грешката“ е вярна. ...

Пълния текст на разказа на капитан Александър КАМЕНОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.


„Sound of Music“. Източник: https://upload.wikimedia.org/
Капитан Александър КАМЕНОВ