НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
In memoriam:
ПОСМЪРТНО ЗА ТАТКО

Стоян Митев Иванов е роден на седми октомври 1922 г. във Варна. Баща му и дядо му по майчина линия са армейски офицери, което предопределя неговия житейски път. Така, 16-годишен, през 1938 г. се явява на конкурс за кадетската гимназия към Военното на Негово Величество Училище (ВНВУ). Приет е трети по бал от страната.
Шест години по-късно 22-годишният подофицер, отличник на випуска си, заминава на фронта в състава на Осми пехотен Приморски полк като командир на минохвъргачна рота. Господ запазва живота му във войната, но след завръщането му се оказва, че един жив царски офицер е нежелан в комунистическото командване на армията.
Започва висшето си образование отначало като студент, ориентиран в инженерните науки. Почти завършил топлотехника в София, научава за откриването на корабостроителен факултет във Варна и се прехвърля в любимия си роден град.  През юни 1954 г. завършва като първия корабостроителен инженер, подготвен в България и отличник на випуска си.
Корабното инженерство бележи целия му по-нататъшен трудов път. Отначало постъпва в „Корбсо” като корпусник. Две години по-късно става ръководител на новосъздаденото Бюро за техническа информация в Корабостроителния и кораборемонтен завод „Георги Димитров”, на което е възложено разучаването и популяризирането на челен световен опит в корабостроенето, както и издаването на техническия бюлетин „Корабостроене”.  По-късно участва в създаването и развитието на Научно-изследователския и проектно-конструкторски институт по корабостроене и на   Института по хидро- и аеродинамика във Варна. Едновременно с това преподава специални дисциплини в Техникума по корабостроене и корабоплаване и във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, ръководи дипломанти от ВМЕИ - Варна (днес Технически университет - Варна). Привлякъл вниманието на ръководството на Научно-изследователския институт по транпорта, приема да постъпи на работа в него, но при условие, че се открие филиал във Варна. Така става инициатор за създаването на Института по воден транспорт (ИВТ) през 1959 г. Един от най-значимите проекти, ръководен от него в ИВТ, е идейното проектиране, създаването и дългогодишната работа по експлоатацията на фериботната връзка Варна - Иличовск. След пенсионирането си с тъга проследяваше разпадането на създаваното от него.
Активно участва в дейността на Научно-техническия съюз по транспорта и му е присъдено званието „Почетен член на ФНТС”.
Запазвайки нескончаемата си дееспособност, в началото на 90-те години на миналия век се зае с възстановяването на Българската скаутска организация. Активно участваше в Съюза на възпитаниците на ВНВУ във Варна.
Обичан бе от мнозина, имали възможността да се докоснат до личността на този съвременник на една бурна епоха.
Отиде си от този свят на 17 март 2017 г. на почти 95 годишна възраст.

Росен ИВАНОВ

Още за Стоян
Митев Иванов в „Морски вестник”:
21 юни 2013 г. Сухопътният офицер, който посвети живота си на Морска България


1955 г. Корпусници от Корабостроителния и кораборемонтен завод „Г. Димитров”се трудят по кърмовата надстройка на поредния 250-тонен танкер. От тук започва и трудовата биография на инж. Стоян Иванов. Снимката е от Фонд 616 (ДП „Българска фотография” - Варна) на Държавен архив - Варна.
Спомените на Стоян Иванов под заглавието „Дела” се появиха на бял свят през 2013 г.
Инж. Стоян Митев Иванов (1922 - 2017 г.)