НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВВМУ - ДОМАКИН НА ПЕТАТА СЕСИЯ НА
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME
UNIVERSITIES


На 10 и 11 април 2017 г. от 9:00 до 17:00 ч. в Суис Белхотел „Димят“ - Варна, ще се проведе Петата сесия на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities - IAMU). През първия ден програмата включва заседания на комитетите на Международния изпълнителен борд, а на 11 април ще се проведе заседание на Изпълнителния борд.
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е сред учредителите на Международната асоциация на морските университети, която включва най-добрите морски учебни заведения от всички континенти (63 университета от 35 държави). Ежегодно се провеждат асамблеи на Международната асоциация на морските университети. ВВМУ е участвало във всички


асамблеи досега и е редовен член на организацията, чиято цел е усъвършенстване на обучението на командни морски кадри, взаимно признаване на академични степени, дипломи и удостоверения, както и въвеждане на международно установена учебна програма във висшите морски учебни заведения - членове на IAMU.
Домакин на 18-ата годишна генерална асамблея и Международния изпълнителен борд на IAMU през 2017 г. е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Тя ще се състои от 9 до 14 октомври 2017 г.
Журналистите, акредитирани към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, могат да присъства на откриването на Петата сесия на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети на 10 април 2017 г. (понеделник) от 9:00 ч. в Суис Белхотел „Димят“.